Resultaten natuurtoets Diemerscheg worden in januari bekend

Resultaten natuurtoets Diemerscheg worden in januari bekend

DIEMEN De resultaten van de natuurtoets in de de Diemerscheg worden in januari bekendgemaakt.

De gemeente kondigde op 22 oktober aan dat er samen met de gemeente Amsterdam opdracht was gegeven aan een extern bureau om een natuurtoets uit te voeren in de Diemerscheg (het landschap rond het Diemerbos). Dit onderzoek loopt vertraging op en wordt pas in januari opgeleverd.

Afwachten

Het college van B en W Diemen wil de resultaten van dit onderzoek afwachten om daarna de afweging te kunnen maken of een verdere zoektocht naar de mogelijkheden voor windmolens in de Diemense zoekgebieden zin heeft. 

Geen uitgangspunten

In afwachting van de resultaten stelt Diemen de voorbereidingen voor het onderzoek naar geluid en slagschaduw in de Diemense zoekgebieden wederom uit. Om dezelfde reden gaat de gemeente ook nog geen uitgangspunten formuleren voor initiatiefnemers (zoals bijvoorbeeld een windcoöperatie).

Zoekgebieden

Alle windenergie-zoekgebieden van Diemen en enkele van Amsterdam liggen in de Diemerscheg. De Diemerscheg is een landschappelijk gebied dat van Amsterdam via Diemen doorloopt tot Weesp en Muiden en de gemeente Gooise Meren. Dit gebied valt onder de beschermingsregimes van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). 

Voordat er in dit gebied een windmolen kan komen, moet eerst worden onderzocht of er bijvoorbeeld beschermde dieren en planten zijn. En of er mogelijkheden zijn voor het compenseren van natuur.