Afval is naast container gelegd.
Afval is naast container gelegd.

Afval naast containers blijft bron van ergernis

DIEMEN In veel wijken van Diemen ligt regelmatig afval naast de afvalcontainers. Dit ergert veel mensen.

Wie door de wijken van Diemen loopt zal het niet ontgaan: er ligt vaak afval naast vooral de containers voor restafval.

De fractie van de VVD stelde onlangs vragen aan het college van B en W over het afval dat in de wijk Holland Park naast de afvalcontainers wordt geplaatst. De VVD wees er daarnaast op dat er ook afval in het water ligt. De VVD sprak zelfs van een afvalprobleem in Holland Park. “Het plaatsen van afval naast containers is in Diemen een hardnekkig probleem”, reageert verantwoordelijk wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg desgevraagd. “Ondanks dat er meestal voldoende ruimte is in de containers wordt er op sommige plekken helaas vaak afval naast de container gezet. En als één bewoner iets naast de container zet, denken andere bewoners dat de container vol is en zetten zij hun afval ook naast de container. Dat het zwerfvuil in het water waait in Holland Park is bekend. Sinds de gemeente het beheer van de openbare ruimte heeft overgenomen, haalt Pantar het vuil iedere maand uit de grachten. Gelukkig is er ook een actieve groep bewoners in Holland Park die ons helpt de grachten schoon te houden.” In Holland Park wordt nog gebouwd en veel verhuisd. Bij de oplevering van nieuwe blokken speelt de gemeente daar op in door tijdelijke aanbiedplaatsen voor grofvuil in te richten.

Maar ook in andere wijken in Diemen ligt er regelmatig afval op straat. Een bewoner van Plantage de Sniep wees recent op het probleem in die wijk. Het afval op straat zorgt niet alleen voor een verloederd straatbeeld, maar leidt ook tot overlast van ongedierte. De bewoner van Plantage de Sniep maakte een foto van een rat bij een afvalcontainer. 

Maar ook in andere wijken is het afval op straat een probleem. Bij de containers voor restafval op de Ouddiemerlaan, vlak bij de Muiderstraatweg is het dikwijls raak. De twee containers voor restafval lijken onvoldoende voor het afval van de bewoners. Volle containers kunnen gemeld worden bij Meerlanden. Via de QR-code op de container is dat heel eenvoudig. Bekend is dat nu meer mensen thuiswerken het aanbod van afval, met name papier en karton, is toegenomen. Op het moment dat de containers vol zitten plaatsen bewoners hun vuilniszakken naast de containers. Dat zij hun afval ook in de containers op de hoek van het Van Medenbach Wakkerplein en de Burgemeester Bickerstraat kunnen deponeren lijken veel bewoners niet te weten. Enkele weken geleden was een van de twee kleine containers defect. Na een melding bij Meerlanden duurde het ongeveer een week voordat het euvel was verholpen.

Een ander probleem is het aanbieden van grofvuil. Mensen die over grofvuil beschikken kunnen telefonisch of via e-mail contact opnemen met afvalbedrijf Meerlanden. Er wordt dan aangegeven wanneer het grofvuil wordt opgehaald en wanneer het grofvuil langs de kant van de weg kan worden geplaatst. Het wordt na aanmelding gratis thuis opgehaald en bewoners kunnen zes dagen per week onbeperkt grofvuil aanbieden op het Recycleplein. Een probleem is dat een aantal mensen geen contact opneemt met Meerlanden en het grofvuil lukraak op straat zet. Het gevolg is dat andere buurtbewoners hun grofvuil ernaast zetten. Als het grofvuil op de containerplaat staat, kan de container niet geleegd worden. De wagen die de ondergrondse containers leegt, kan het grofvuil niet meenemen. Daar is de wagen niet voor uitgerust.

“Helaas moeten we constateren dat dit gedrag zich op meerdere plekken in heel Diemen voordoet”, aldus Sikkes-van den Berg. “Dat levert ons een dilemma op. We willen de buurt niet met de rommel laten zitten en halen het dan zelf op. Maar dat brengt wel extra kosten met zich mee en bovendien denken mensen daardoor misschien dat aanmelden niet nodig is. Ik wil iedereen vragen geen afval naast de containers te zetten. Als we allemaal ons best doen om het afval op de juiste manier aan te bieden, houden we met elkaar onze mooie gemeente schoon en netjes.”

Rat bij container in Plantage de Sniep