Mevrouw Laan ontvangt de onderscheiding.
Mevrouw Laan ontvangt de onderscheiding. Foto: Gerrit Alink

Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. E.T.M. Laan

DIEMEN Vanwege haar zeer uitzonderlijke bijdragen op het vakgebied van de seksuologie is prof. dr. E.T.M. (Ellen) Laan uit Diemen onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Ze ontving de versierselen die horen bij deze bijzondere koninklijke onderscheiding vrijdag van burgemeester Erik Boog.

Hoogleraar

Mevrouw Laan is sinds 2016 als hoogleraar Biopsychosociale Determinanten van Seksuele Gezondheid verbonden aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze is hoofd van de afdeling Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie van het Amsterdam UMC. Ze behoort in haar vakgebied tot de internationale wetenschappelijke top. Haar inspanningen om het belang van seksueel welzijn en van seksuele veiligheid en gezondheid te laten zien, hebben zeer grote invloed gehad op Nederlandse en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen hierover. 

Ook haar maatschappelijke invloed rondom de thema’s seksuele emancipatie, seksuele voorlichting en het voorkomen van seksueel geweld is groot, mede omdat ze hierover onvermoeibaar en op een toegankelijke en bevlogen wijze wist te communiceren.

Naast haar hoofdfunctie vervult en vervulde ze vele daaraan verbonden nevenfuncties. Ook in maatschappelijk verband toonde zij zich betrokken bij de thematiek van de seksuologie. 

Zo is ze oprichter en voorzitter van de Stichting Seksueel Welzijn Nederland (SWN), die zich inzet voor de bevordering van seksueel welzijn en seksuele gelijkheid in Nederland. Zo probeert ze een brug te slaan tussen de wetenschap en de maatschappij, onder andere via voorlichting en onderwijs. Bestuurlijk is ze ook actief binnen de International Academy of Sex Research (IASR) en bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS).

Mevrouw Laan is sinds 2004 werkzaam voor het AMC, nu Amsterdam UMC. Sinds 2016 is ze hoogleraar aan de UvA. Ze ontving in 2012 een eredoctoraat aan de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast verzorgde zij de 2e Johannes Rutgers-lezing (2012), de 1e Hector Treub-lezing (2012) en de Professor dr. Frits Lammes lezing (2018). Voorts was zij genomineerd voor de Joke Smit Oeuvreprijs (2019), alsmede voor de Gezonde Helden prijs (2020).