Raad van State schorst plan openstelling busbaan

Raad van State schorst plan openstelling busbaan

DIEMEN De Raad van State heeft maandag het bestemmingsplan om de busbaan open te stellen voor al het verkeer geschorst.

“Het plan zoals het nu is vormgegeven, biedt omwonenden naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende zekerheid over een goed woon- en leefklimaat.” Dat is het voorlopige oordeel van de Raad van State. 

De gemeente zal eerst hard moeten maken dat de leefbaarheid bij woningen in de buurt van de busbaan voldoende wordt beschermd. Een al in opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek is volgens de Raad van State onvoldoende.

De gemeente stelt zelf dat het woonklimaat niet wordt aangetast als op de opengestelde busbaan niet harder wordt gereden dan 30 kilometer per uur. Daarnaast moet bij 19 woningen worden onderzocht of er maatregelen nodig zijn om het lawaai daar binnen de perken te houden. Volgens de Raad van State had dit onderzoek naar mogelijke geluidsisolatie al klaar moeten zijn toen het bestemmingsplan werd vastgesteld. Ook is in het bestemmingsplan niet vastgelegd dat de opengestelde busbaan moet zijn ingericht als een 30 kilometerweg. Dat zal alsnog moeten gebeuren.

De openstelling van de busbaan voor ander verkeer is bedoeld om bewoners van de wijk Holland Park een betere verbinding te geven met de rest van Diemen. Buurtbewoners verenigd in de Buurtgroep VerkeerD door Diemen-Zuid vochten het plan aan bij de Raad van State en vroegen tegelijkertijd schorsing van het plan. Daardoor kan er voorlopig niets aan de busbaan worden veranderd. In de loop van volgend jaar worden de bezwaren tegen dit plan uitgebreid bij de Raad van State behandeld. De gemeente kan intussen werken aan de geconstateerde gebreken om het plan dan alsnog te kunnen redden.