Afbeelding
Foto: HKD

Diemerzeedijk (1)

Algemeen

Groeten uit Diemen

Georganiseerde milieubewegingen waren er niet in 1964. Burgers waren voor de bescherming tegen milieuverontreiniging aangewezen op deskundigheid en welwillendheid van lokale politici. Niet alleen veel inwoners van Diemen maar ook uit de wijde omgeving kunnen nog vertellen over de avondlijke vuurrode luchten en enorme zwarte rookwolken in de verte. Aan de Diemerzeedijk waren twee stortplaatsen voor het verbranden van afval. Uiteindelijk trokken de ANWB en de Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersportverenigingen (KVNWV) bij het gemeentebestuur van Amsterdam aan de bel. Volgens de beide bonden veroorzaakte de afvalverbranding ernstige luchtverontreiniging, die het genoegen van duizenden recreatiezoekenden op en aan het IJsselmeer en het Buiten-IJ bedierven. De ANWB en de KVNWV verzochten burgemeester en wethouders van Amsterdam maatregelen te treffen om de afvalverbranding stop te zetten. Volgens de gemeente Amsterdam viel het allemaal wel mee. De tijdstippen van verbranding werden immers gekozen in overleg met het KNMI met het doel de rook naar het oosten te laten wegdrijven. Met dat antwoord was de kous natuurlijk niet af. Volgende week meer.