Illustratie van Willeke Rol en Marijne Sammels.
Illustratie van Willeke Rol en Marijne Sammels. Foto: Leonie van der Molen

Willeke Rol en Marijne Sammels signeren boek in Bruna

Algemeen

DIEMEN - Willeke Rol en Marijne Sammels signeren op zaterdag 20 november van 13.00 tot 15.30 uur in Bruna in winkelcentrum Diemerplein hun nieuwe boek: Uitdagende peuters en kleuters uitdagen, (on)gewenst gedrag bij een ontwikkelingsvoorsprong.

Uitgangspunt van het boek is om kennis en inzicht te geven in het gedrag en de behoeften van pientere peuters en kleuters. Daarnaast biedt het boek praktische handvatten voor een passende begeleiding van deze kinderen in de groep. In het boek wordt uitgelegd wat een ontwikkelingsvoorsprong is en hoe die te herkennen. Er wordt beschreven hoe en waarom de ontwikkeling bij uitdagende peuters en kleuters anders verloopt dan bij andere kinderen. Hierbij wordt een koppeling gelegd tussen diverse theorieën en de praktijk. De auteurs geven een leidraad om preventief te kunnen handelen door een uitgebreide intake, een uitdagende omgeving en het stellen van doelen. Peuters en kleuters die voorlopen in hun ontwikkeling ten opzichte van leeftijdgenoten kunnen tegelijkertijd ingewikkeld en/of ongewenst gedrag laten zien. Het feit dat deze twee aspecten met elkaar verband houden is lang niet voor iedereen even duidelijk. Ondersteuning of correcties die bij de meeste kinderen goed werken, blijken bij deze kinderen weinig effect te hebben of zelfs tegengesteld te werken. Voor pientere peuters en kleuters met hardnekkig en ongewenst gedrag biedt het boek een praktische aanpak met ‘De Pientere Blik’. Uiteenlopende gedragingen komen aan bod. Dit alles wordt verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden.
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen is een boek dat aansluit bij de praktijk en bedoeld is voor alle professionals die met peuters en kleuters werken. Marijne Sammels en Willeke Rol hebben beiden vele jaren ervaring in het opleiden en begeleiden van pientere peuters en kleuters en professionals die met deze kinderen werken. Met dit boek willen ze hun kennis en ervaring delen met het werkveld, zodat het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong nog beter (h)erkend en begeleid wordt. 

Willeke Rol is eigenaar van Bright Kids in Diemen. Bright Kids helpt scholen, teams en individuele leerkrachten bij de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen en studenten. Dat kan gaan om vragen over een teamscholing hoogbegaafdheid, over het opzetten van verrijkingsklassen, over verrijking met materialen en versnelling van hoogbegaafde leerlingen.
Marijne Sammels: “Hoogbegaafdheid, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en groepsprocessen zijn een aantal van de onderwerpen die behoren tot mijn expertise. Lange tijd heb ik gewerkt bij de AED in Leiden als orthopedagoog en opleider Beeldcoaching. Hier bood ik onder andere ambulante begeleiding in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs. Met regelmaat kreeg ik aanvragen voor begeleiding van jonge kinderen met gedragsproblemen. Gedragsproblemen die soms voortkwamen uit het feit dat het een slimme peuter of kleuter betrof waarbij de ontwikkelingsvoorsprong niet (h)erkend was. De omgeving en begeleiding sloten onvoldoende aan bij wat de kinderen nodig hadden en ongewenst gedrag was het gevolg. Inmiddels ben ik een aantal jaar werkzaam als zelfstandige vanuit mijn eigen trainings- en coachingsbureau Coach in Beeld. Samen met Willeke Rol geef ik sinds 2016 de opleiding ‘Expert Slimme Peuters en Kleuters’ aan pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten en gezinscoaches uit de GGZ.”