Openstelling van busbaan Diemen-Zuid

Openstelling van busbaan Diemen-Zuid

Vervolg van voorpagina.

Dat kan voor de Raad van State een breekpunt zijn. Een ander vraagstuk voor de Raad van State is de voorgenomen maximumsnelheid van 30 kilometer op de busbaan. Dat is niet in het bestemmingsplan voor dit project geregeld. Daarover zal de gemeenteraad van Diemen een apart verkeersbesluit nemen. Maar volgens de advocaat van de gemeente mag de buurtgroep erop vertrouwen dat de 30 kilometergrens wordt ingevoerd.

Maximumsnelheid

Of de weggebruikers zich aan die maximumsnelheid gaan houden, wordt zeer betwijfeld door de buurtgroep, omdat het geen realistische maximumsnelheid is. Als dat niet gebeurt, is dat volgens de advocaat van de gemeente een kwestie van handhaving. “Het is toch van de zotte dat burgers straks om handhaving moeten vragen”, reageerde een van de woordvoerders van de buurtgroep. “Het enige dat je kunt doen, is sensors in de weg aanbrengen.” 

Geluidsonderzoeken

De geluidsonderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren, gaan uit van 30 kilometer. Rijden weggebruikers harder, dan klopt van de geluidsonderzoeken ook niet veel meer. De praktijk haalt dan de theorie in. En meer buurtbewoners krijgen dan meer lawaai te verduren. 

Wet geluidhinder

Door de invoering van de maximumsnelheid van 30 kilometer is de gemeente ook niet gebonden aan maatregelen die door de Wet geluidhinder worden voorgeschreven. De advocaat van de gemeente stelde dat de gemeente wel in de ‘geest’ van die wet heeft gehandeld. Maar de aanleg van bijvoorbeeld stil asfalt en geluidsschermen is nu dus niet verplicht. En dat wil de gemeente ook niet. Stil asfalt helpt in dit geval weinig, aldus de advocaat en het kost relatief veel geld. Geluidsschermen vindt de gemeente niet thuishoren in deze wijk.

Lawaai

De woordvoerders van de buurtgroep vinden dat de geluidsonderzoeken niet deugen, omdat niet is uitgegaan van het toekomstige lawaai in en nabij de woningen langs de busbaan. De onderzoeken zijn uitgegaan van openstelling van de weg en welke gevolgen dat heeft voor de omwonenden. Die zijn niet alleen gunstig.