Foto: Woorst

Huize Edward

Algemeen

Groeten uit Diemen

DIEMEN - Bicker, die in 1902 burgemeester van Diemen was geworden, kwam niet voor een paar jaar. Bij gebrek aan een deugdelijke burgemeesterswoning woonde Bicker aanvankelijk met zijn vrouw op de eerste verdieping van het raadhuis aan de Hartveldseweg. Edward Bicker had het goed naar zijn zin in het kleine dorp bij Amsterdam, de stad waar zijn voorvaderen zo’n vooraanstaande rol hadden gespeeld. Bicker had al snel in de gaten dat hij voor zo’n rol niet in de wieg gelegd was en nam genoegen met het kleine Diemen. Bicker liet in 1903 een huis bouwen aan het eind van de Ouderkerkerlaan. Niet geheel onbescheiden noemde hij het statige witte huis op nummer 163 Huize Edward. Bicker was trouwens een populaire burgemeester omdat hij altijd voor zijn inwoners opkwam. Zo zorgde Bicker er in 1920 persoonlijk voor dat de bouw van 15 arbeiderswoningen aan de Ouderkerkerlaan kon doorgaan. Toen woningbouwvereniging Diemen Vooruit geld tekort kwam, nam Bicker veehouder R.N. apart en kwam tot een deal van 1 gulden de vierkante meter. Daarmee zat Bicker ruimschoots onder de prijs die R.N. van Diemen Vooruit had verlangd.