Afbeelding

‘Diemen telt meer bomen dan ooit’

Algemeen

DIEMEN - Diemen is een groene gemeente en wil dat graag blijven. Er wordt veel gebouwd en daarvoor moeten soms bomen wijken. Maar altijd is het de bedoeling om bomen terug te planten. De gemeente laat weten dat Diemen inmiddels meer bomen dan ooit telt.

Wethouder Sikkes-van den Berg is blij: “We doen vreselijk ons best om het groene karakter van ons dorp te behouden. Als we dus bomen weg moeten halen, doen we dat met pijn in het hart. En we willen er dan graag bomen voor terug planten. Dat is goed voor de biodiversiteit, voor waterberging en tegen hittestress. Maar het is vooral goed voor de inwoners, die kunnen genieten van een mooie en natuurlijke omgeving.”
Tien jaar geleden telde Diemen 11.191 bomen in totaal. Dat waren de bomen die de gemeente zelf in beheer had. Dus niet de bomen in particuliere tuinen en ook niet die in het Diemerbos. Zeven jaar later, in 2018, telden we nog 10.774 bomen in beheer van de gemeente: een afname van 417. Dat kwam vooral doordat er in die periode veel bouwprojecten werden opgestart die ruimte vroegen. Naar aanleiding van die terugloop in het aantal bomen heeft de gemeente er in 2018 voor gekozen om meer bomen terug te gaan plaatsen. Nu blijkt dat er is voldaan aan die intentie en zijn er meer bomen dan ooit in Diemen. Met een totaal van 11.689 bomen in beheer van de gemeente Diemen zijn er bijna 500 bomen meer in Diemen dan tien jaar terug.

Lees verder in de digitale editie