Onderzoek naar natuurwaarden Diemerscheg

Onderzoek naar natuurwaarden Diemerscheg

Vervolg van voorpagina.

"Er wordt een opdracht gegeven aan een extern bureau om te onderzoeken wat wel en niet kan met de opwek van windenergie in dit gebied", aldus het college van B en W.

“We gaan nu niet overhaast een vervolgproces optuigen. Het is verstandiger om de resultaten van dit onderzoek eerst af te wachten om daarna de afweging te kunnen maken of een verdere zoektocht naar de mogelijkheden voor windmolens in de Diemense zoekgebieden zin heeft”, aldus het college.  

De resultaten van het onderzoek worden nog dit jaar verwacht. Tot die tijd stelt Diemen ook de voorbereidingen uit voor het onderzoek naar geluid en slagschaduw in de Diemense zoekgebieden. Om dezelfde reden worden er nog geen uitgangspunten geformuleerd voor initiatiefnemers (zoals bijvoorbeeld een windcoöperatie).

Het college van B en W nam in september het besluit om de optie voor windenergie in het zoekgebied tussen de A1 en de spoorlijn Diemen-Weesp (West), vlak bij manege de Eenhoorn, te laten vervallen. Het zoekgebied blijft wel overeind voor verder onderzoek naar kansen voor zonne-energie.


Gemeentelijke heffingen stijgen in 2022 met 1,5 procent

DIEMEN Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting in 2022 met 1,5 procent te verhogen.

Meerpersoonshuishoudens gaan volgens het voorstel van het college in 2022 378,60 aan afvalbelasting betalen. Eenpersoonshuishoudens gaan in 2022 300,25 euro betalen.

De onroerendezaakbelasting en de rioolbelasting worden alleen betaald door eigenaren van woningen en andere gebouwen. Huurders betalen geen onroerendezaakbelasting en rioolbelasting.

De gemeenteraad neemt in december een besluit over het voorstel van het college van B en W.