Bouw van appartementen A. Krijtsstraat kan doorgaan

Bouw van appartementen A. Krijtsstraat kan doorgaan

DIEMEN De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 27 oktober 2021 het beroep op het bestemmingsplan van de Arent Krijtsstraat 1 gegrond verklaard. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning blijven echter in stand. Het plan is nu onherroepelijk in werking. De ontwikkelaar AM start vanaf begin volgend jaar met het bouwen van 51 appartementen.

De gemeente is tevreden met de uitspraak omdat het betekent dat na vijftien jaar van plannen maken deze locatie eindelijk herontwikkeld kan worden. Een locatie die de entree vormt van Diemen. Tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor Arent Krijtsstraat 1 is eind 2020 beroep aangetekend. In september 2021 is het plan in een zitting van de Raad van State behandeld. De Raad van State heeft in haar uitspraak de beroepsgronden gegrond verklaard ten aanzien van het bezonningsonderzoek. De aanvullende bezonningsstudie zoals door de gemeente ingediend bij reactie op het beroep is door de Raad van State beoordeeld als voldoende om de rechtsgevolgen van de besluiten in stand te laten. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk in werking getreden. Ontwikkelaar AM start dit jaar nog met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locatie. Naar verwachting start de bouw begin 2022.

3