Bouwplan A.Krijtsstraat kan doorgaan

Bouwplan A.Krijtsstraat kan doorgaan

Vervolg van voorpagina.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van 51 appartementen in de Arent Krijtsstraat 1 waren volgens de Raad van State niet in orde. Toch kan de bouw doorgaan, vindt de Raad, omdat het gemeentebestuur van Diemen intussen de gebreken voldoende heeft hersteld. Voor de bezwaarmakende omwonenden rest een schrale troost: het gemeentebestuur moet hun proceskosten betalen.

Over de streep

Een ontoereikend bezonningsonderzoek was voor de Raad van State een van de breekpunten. Het gemeentebestuur was daarbij niet uitgegaan van wat het bestemmingsplan op die locatie maximaal aan bebouwing toelaat. Dat is wel vereist om het maximale verlies aan zonlicht bij omwonenden in kaart te brengen. Achteraf is het bezonningsonderzoek aangevuld en dat heeft de Raad van State over de streep getrokken, ook al erkent de Raad van State dat bij enkele omwonenden nog meer zonlichtverlies optreedt dan aanvankelijk werd gedacht. Maar de Raad van State vindt dit aanvaardbaar, ook met het oog op de noodzakelijke woningbouw op dit moment.

De appartementen zijn bedoeld voor senioren en voor bijvoorbeeld studenten die samen een appartement willen delen, zogenoemde ‘friends'-appartementen. Volgens enkele omwonenden is daardoor ook niet duidelijk of de 23 parkeerplaatsen wel voldoende zullen zijn. Ze zijn daarom bang dat dit tot parkeeroverlast in de buurt zal leiden. 

De Raad van State gaat uiteindelijk ook akkoord met de parkeerregeling, hoewel die aanvankelijk ook niet deugde. Het gemeentebestuur heeft volgens de bezwaarmakers een wel erg soepele parkeernorm gehanteerd, waardoor maar 23 parkeerplaatsen nodig zijn. 

Het gemeentebestuur heeft de Raad van State pas na aanvullend onderzoek ervan kunnen overtuigen dat er geen parkeerprobleem in de buurt dreigt. Daarbij speelt een rol dat de bouwlocatie goed bereikbaar is met openbaar vervoer. De aangevoerde bezwaren over massaliteit van het appartementengebouw, geluidsoverlast en verkeersdrukte in de Johan van Soesdijkstraat zijn door de Raad van State verworpen. Uit onderzoek blijkt dat het plan op deze punten aanvaardbaar is.