Willemien Boland, voormalig jeugdarts bij de GGD Amsterdam.
Willemien Boland, voormalig jeugdarts bij de GGD Amsterdam. Foto: Trudy Kroese

Willemien Boland pleit voor verbod op cosumentenvuurwerk

Algemeen

DIEMEN - Willemien Boland, voormalig jeugdarts bij de GGD Amsterdam, pleit opnieuw voor een verbod op consumentenvuurwerk.

In tegenstelling tot de gemeente Amsterdam is het in Diemen vooralsnog toegestaan om rond de jaarwisseling consumentenvuurwerk af te steken.

Het college van B en W van Diemen heeft wel het voornemen om - als de coronamaatregelen dat toestaan - de komende jaarwisseling een centrale, professionele vuurwerkshow in Diemen te organiseren. Die vuurwerkshow zal plaatsvinden op de loswal.

Voor het overige kiest het college voorlopig de landelijke lijn ten aanzien van een vuurwerkverbod. Dat zou betekenen dat er voor Diemen geen totaalverbod geldt, maar wel dat een aantal vuurwerkproducten niet meer afgestoken en verkocht mag worden. Het gaat dan onder andere om knalvuurwerk en vuurpijlen. Het is nog onduidelijk hoever het landelijke verbod van consumentenvuurwerk zal gaan rond de komende jaarwisseling.

Willemien Boland uit Diemen pleit al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. Zij heeft tijdens haar werk als jeugdarts geconstateerd wat de gevolgen van het afsteken van vuurwerk kunnen zijn. “Ik heb bijvoorbeeld een kind in mijn praktijk gehad van wie een deel van de hand was weggeslagen door een ongeluk met vuurwerk. Dat heeft enorme gevolgen voor het verdere leven van het kind.”

Boland benadrukt dat zij niet tegen vuurwerk is. “Ik vind een professionele vuurwerkshow mooi om te zien. Dat is ook veilig. Ik ben echter al jaren tegenstander van consumentenvuurwerk. Daar gebeuren jaarlijks veel ongelukken mee, die grote gevolgen hebben voor de slachtoffers.”

Lees verder in de digitale editie