Buitenlust

Buitenlust

Vervolg van voorpagina.

De gemeente laat weten dat in het vervolgproces van de bestemmingsplanwijziging de formele inspraak geldt. Dat betekent dat bewoners tijdens een informatiebijeenkomst meer inzicht krijgen in het uitgewerkte bouwplan en het ontwerpbestemmingsplan. Als zij het niet eens zijn met de bestemmingsplanwijziging kunnen zij een zienswijze indienen en in beroep gaan tegen het bestemmingsplan. De gemeente zal de buurt actief betrekken bij de inrichting van de nieuwe speelvoorziening. Dit gaat de gemeente doen als het bouwplan en het bestemmingsplan klaar zijn.

De bewoners van Buitenlust, die zich hebben verenigd in de werkgroep Buitenlust Groen, verzetten zich al lange tijd tegen het bouwplan. Zij zijn van mening dat er in hun dichtbevolkte wijk geen ruimte is voor verdere 'verdichting'.