Na zomer plan voor nieuwbouw Buitenlust

DIEMEN Woningstichting Rochdale zal na de zomer het conceptplan uitwerken tot een bouwplan voor sociale huurwoningen in Buitenlust. Daarnaast bereidt de gemeente Diemen een wijziging voor van het bestemmingsplan die nodig is om woningbouw op die locatie mogelijk te maken. 

Als onderdeel van deze procedure gaan de gemeente Diemen en Rochdale onderzoek doen naar onder meer geluid, lucht, water, bodem, natuur, verkeer, externe veiligheid en archeologie. Dit schrijft de gemeente in een brief aan bewoners van Buitenlust. De gemeenteraad heeft op dinsdag 6 juli ingestemd met het conceptplan voor sociale woningbouw in Buitenlust. 

Ontwikkellocatie

Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorbereiden en opstarten van de planologische procedure. Hiermee is Buitenlust geen zoeklocatie meer, maar is de wijk een ontwikkellocatie voor sociale woningbouw geworden. De gemeenteraad heeft deze beslissing genomen omdat zij graag meer sociale woningbouw in Diemen wil realiseren en Buitenlust een van de zoeklocaties was. Daarnaast heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die aangeeft dat de twee geschakelde gebouwen niet hoger mogen worden dan nu is aangegeven: drie en vijf bouwlagen.

5