Afbeelding
Foto:

Van de lezer

Van de lezer

Ondertunneling van spoor

Het schetst mijn verbazing dat in het artikel de bewoners van de wijk Buitenlust, de Maarten Luther Kinglaan en de Rode Kruislaan worden genoemd, maar dat de wijk Spoorzicht in het artikel ontbreekt. 

De wijk Spoorzicht met name de Harmonielaan heeft ook buitensporig veel hinder van de aanleg van de ondertunneling. De tijdelijke Ouddiemerlaan loopt voor de huizen aan de Harmonielaan. Een bewoner heeft de helft van haar voortuin moeten inleveren. Meerdere bewoners kunnen niet meer rustig in de voortuin zitten door het vele werkverkeer en het voorbij razende autoverkeer. Hierdoor ervaren de bewoners zeer veel ongemak en verstoord woonplezier. De Harmonielaan is van een rustig eenrichtingsstraatje naar een doorgaande weg gepromoveerd. De natuurlijke geluidswal van de voormalige seniorenwoningen, de beplanting bij het spoor en de parkeerplaats is verdwenen waardoor er op de Harmonielaan meer geluidsoverlast is gekomen van de treinen.

De tijdelijke Ouddiemerlaan is een 30 kilometerweg. Deze snelheidsbeperking wordt door 70% van de weggebruikers genegeerd. Je ziet en hoort het verkeer regelmatig met zeer grote snelheid voorbij vliegen. Wij hopen dat er geen auto uit de bocht vliegt en daardoor een van onze woningen aan de Harmonielaan raakt. Misschien wat steviger handhaven? 

Nog een doorn in het oog is de doodlopende straat ter hoogte van de Harmonielaan 8. Auto's rijden te pas en te onpas over de stoep van de tijdelijke Ouddiemerlaan het voet- en fietspad over de wijk uit. En dat alleen omdat de gemeente het voldoende vindt wat borden af te plakken en verder alleen met een bord aan te geven dat de weg ter plekke dood loopt. Een optie zou kunnen zijn daar waar de weg ophoudt een rood-wit hek te plaatsen waardoor duidelijk zichtbaar wordt dat het geen doorgaande weg is.

Nu u in het artikel heeft aangegeven hoe de bewoners een klacht kunnen indienen zal er vanuit de wijk Spoorzicht zeker een aantal meldingen worden gedaan. Wellicht aangevuld met adviezen als hierboven vernoemd om de overlast te beperken.

Al anderhalf jaar ondervindt de wijk Spoorzicht overlast, volgens de planning gaat dit nog twee jaar duren.

Een bewoner van Spoorzicht (naam bij de redactie bekend).