Raad voor herbenoeming Boog

DIEMEN De gemeenteraad van Diemen heeft maandagavond 30 november tijdens een besloten raadsvergadering besloten om burgemeester Erik Boog aan te bevelen voor herbenoeming voor een tweede ambtstermijn van zes jaar als burgemeester van Diemen.

De eerste termijn van de burgemeester loopt op 18 mei 2021 af. De aanbeveling is de afgelopen maanden op zorgvuldige wijze voorbereid door een vertrouwenscommissie bestaande uit de acht fractievoorzitters uit de gemeenteraad. De voordracht gaat nu naar de commissaris van de Koning van Noord-Holland. Die adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Het is de bedoeling dat de benoemingsperiode medio mei 2021 is afgerond. Burgemeester Erik Boog: "Ik ben zeer vereerd met het vertrouwen dat ik wederom van de gemeenteraad van Diemen heb gekregen en ik ben enorm blij met de aanbeveling voor mijn herbenoeming als burgemeester van Diemen. Ik heb erg veel zin in een nieuwe periode, er is nog veel te doen en ik blijf mij graag ook na mei volgend jaar vol enthousiasme inzetten voor alle Diemenezen en Diemenaren, voor ons snelgroeiende werelddorp Diemen! Dank aan de gemeenteraad van Diemen dat ik de kans krijg dit eervolle ambt in Diemen - uitgaande van ministeriƫle en koninklijke goedkeuring natuurlijk - te mogen blijven vervullen."