Afbeelding
Foto:

Bekendmaking vaccinaties

Na een paar weken krijgt een baby vandaag de dag de eerste vaccinaties die het kleine mensje de eerste bescherming bieden tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP), hib-ziekte, hepatitis B en pneumokokkenziekte. Tussen de zes en negen weken werkt het immuunsysteem van het kindje al goed en bieden de vaccinaties de beste bescherming. Daarna wordt via een vaccinatieschema een serie inentingen aangegeven dat voor ieder kind het beste schema is. De vaccinaties lopen door tot negen jaar voor jongens en voor meisjes zelfs tot hun twaalfde jaar. De geschiedenis van het vaccineren in Nederland gaat terug naar koning Lodewijk Napoleon die reeds in 1808 de inenting tegen pokken verplicht stelde voor Nederlandse schoolgaande kinderen van minder vermogende ouders. In 1949 was men in Diemen blijkbaar niet helemaal tevreden over de vaccinaties. B en W maakten een extra ronde bekend: “Voor de leerlingen der kleuterscholen en van de eerste klasse der lagere scholen bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen roodvonk en diphtherie.” De kinderen konden zich na aanmelding bij het schoolhoofd op 20 oktober tussen 2.30 en 3.30 uur laten prikken in de Sint-Petrusschool aan de Schoolstraat. Op de foto de speelplaats van de Sint-Petrusschool.