Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg: 'Bij het afvalplan 2020 staat het milieu voorop.'
Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg: 'Bij het afvalplan 2020 staat het milieu voorop.' Foto: Tanja Holshauz

Afvalplan 2020: scheiden afval moet makkelijker en beter

DIEMEN De gemeenteraad praat tijdens de informatieve raadsvergadering op donderdag 5 december over het afvalplan 2020. In het afvalplan staan acties die onder andere tot gevolg hebben dat de inwoners van Diemen hun afval makkelijker kunnen gaan scheiden. Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg van Milieu (GroenLinks) geeft uitleg over het plan.

Het scheiden van het afval in Diemen laat veel te wensen over. De gemiddelde Diemenaar produceert op dit moment meer dan 220 kilo restafval per jaar. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het doel is om de hoeveelheid ongescheiden restafval terug te dringen richting de landelijke norm van 100 kilo in 2020.

Grondstoffen

Sikkes-van den Berg: "Bij het afvalplan 2020 staat het milieu voorop. Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk afval wordt gescheiden. Wereldwijd worden grondstoffen steeds schaarser; als we het afval goed scheiden, kunnen we grondstoffen opnieuw gebruiken. Er is wereldwijd bijvoorbeeld een gebrek aan metaal. Daarnaast wordt de belasting die het Rijk heft op de verbranding van restafval steeds hoger. Het is als gemeente dus zaak om zo min mogelijk restafval te produceren om de kosten minder snel te laten stijgen."

Uit onderzoeken, bijvoorbeeld van de Rekenkamer, blijkt dat bijna iedereen in Diemen het belang van het scheiden van afval inziet en daar ook aan wil bijdragen. De gemeente streeft ernaar om de faciliteiten voor de inwoners van Diemen voor het scheiden van afval te verbeteren. Hierbij staat maatwerk voorop. Er zijn verschillen tussen de wijze waarop het afval in de verschillende wijken wordt aangeboden, onder andere doordat er sprake is van hoogbouw en laagbouw. "Wij gaan volgend jaar over de faciliteiten voor het scheiden van afval praten met de inwoners van de verschillende buurten. Met elkaar proberen we tot een buurt-afvalplan te komen waarin de wensen van de buurt zo veel mogelijk tot hun recht komen."

46 procent gft-afval

Sikkes van den Berg: "Van het restafval dat inwoners van Diemen weggooien bestaat 46 procent uit groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Om het makkelijker te maken om het gft-afval in te zamelen, is het voorstel aan de gemeenteraad om bewoners van de laagbouw een minicontainer te geven voor het gft-afval. Bewoners die al een container hebben voor het verzamelen van restafval kunnen die gewoon houden. Als gevolg hiervan kunnen de containers om en om worden opgehaald: de ene week de container voor restafval, de andere week het gft-afval."

Het streven is dat alle bewoners van laagbouw in de loop van 2020 de beschikking hebben over een minicontainer voor gft-afval.

Sikkes-van den Berg vindt het belangrijk om bewoners van alle buurten de mogelijkheid te geven hun afval goed te scheiden. Dat betekent dat bewoners op verzoek ook containers voor plastic, metaal en drinkkartons (pmd-containers) en/of voor papier kunnen krijgen. Voor bewoners van de hoogbouw wordt gekeken naar de ervaringen op bijvoorbeeld Java Eiland in Amsterdam; daar is een proef uitgevoerd met de inzameling van gft-afval bij de hoogbouw.

Grofvuil

De frequentie van de inzameling van grofvuil wordt in de loop van volgend jaar teruggebracht naar een keer in de twee weken in plaats van een keer per week. "Het ophalen van grofvuil kost de gemeente 200.000 euro per jaar. Door de frequentie van het ophalen van grofvuil terug te brengen naar een keer in de twee weken besparen wij op de kosten. Bovendien hopen we dat hierdoor meer mensen het grofvuil zelf wegbrengen naar het recycleplein. Op het recycleplein van de gemeente kan grofvuil in achttien verschillende soorten worden gescheiden. Wij gaan de openingstijd van het recycleplein verruimen. Wij denken er onder andere over om de inwoners van Diemen de gelegenheid te geven ook een avond per week hun grofvuil naar het recycleplein te brengen."

Nieuw is dat afvalinzamelaar Meerlanden in de loop van 2020 ook een deel van het afval van de basisscholen in Diemen gaat inzamelen. "Wij gaan scholen de mogelijkheid bieden om recyclebaar afval (pmd, gft en papier) in de huishoudelijke afvalroute aan te bieden aan de gemeente. Voor het restafval blijven de scholen zelf verantwoordelijk. Wij denken dat dit goed is. Leerlingen worden zich dan nog meer bewust van het milieu", aldus Sikkes-van den Berg.