Uitleg over herkomst van biomassa.
Uitleg over herkomst van biomassa. Foto: Trudy Kroese

Zorgen om mogelijke komst biomassacentrale niet afgenomen

DIEMEN Tijdens de door Nuon georganiseerde inloopavond waren er specialisten van Nuon en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aanwezig die de aanwezigen toelichting gaven en vragen beantwoordden.

Veel inwoners van Diemen en plaatsen in de regio maken zich zorgen over de mogelijke komst van een biomassacentrale op het terrein van Nuon in Diemen. Zij vrezen dat de kwaliteit van de lucht in de regio nog verder zal afnemen en zijn evenmin te spreken over de verwachte toename van het vrachtverkeer. De houtpellets zullen door vrachtwagens naar de biomassacentrale in Diemen worden vervoerd.

Onafhankelijke partij

Personeel van Nuon legde de aanwezigen maandag uit dat de biomassa afkomstig zal zijn uit verantwoord beheerde bossen. Om de duurzaamheid te borgen wordt door een onafhankelijke partij op een groot aantal criteria gecontroleerd, aldus Nuon.

De biomassa zal volgens Nuon traceerbaar zijn naar het bos waar het vandaan komt, in het bos wordt niet meer biomassa geoogst dan erbij groeit, zodat koolstofvoorraden behouden blijven of groeien en het beheer en de kap gebeurt volgens een professioneel plan met aandacht voor behoud van onder meer biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit.

Tijdens de inloopavond werd door medewerkers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied informatie gegeven over de planning en het proces. De gemeenteraad van Diemen gaf eind januari onder protest een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af. Het betrof hier een toets op wettelijke ruimtelijke criteria.

Veel mensen maken zich zorgen om toename luchtverontreiniging

De provincie Noord-Holland publiceert op 18 februari het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is vanaf 18 februari te vinden op www.odnzkg.nl en het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming vanaf dezelfde datum op www.rudnhn.nl. Iedereen kan vanaf dat moment zes weken lang zienswijzen indienen tegen de ontwerpbesluiten.

Na afloop van die periode worden de zienswijzen beantwoord door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Holland.

De gemeenteraad neemt in juni of juli een definitief besluit over de verklaring van geen bedenkingen. Het definitieve besluit over de omgevingsvergunning en Wet natuurbescherming wordt in juli in opdracht van de provincie Noord-Holland genomen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Wethouder Jorrit Nuijens van Duurzaamheid heeft de inwoners van Diemen nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Duurzaam Dorp Diemen roept op tot het indienen van zienswijzen.

De bezoekers van de inloopavond namen alle informatie tot zich. Maar de mensen die tegenstander zijn van de mogelijke komst van een biomassacentrale in Diemen zijn sinds maandag niet van mening veranderd. Zij blijven zich zorgen maken over met name de te verwachten toename van de luchtverontreiniging in Diemen en omgeving. De kwaliteit van de lucht laat immers al te wensen over door de infrastructuur in deze regio.

Dat het onderwerp leeft onder inwoners van Diemen en plaatsen in de omgeving blijft wel uit het feit dat de petitie die door een inwoonster van Diemen is gestart tegen de komst van een biomassacentrale al door meer dan 4.400 mensen is ondertekend.