Boog: 'De gemeente gaat een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om alcoholverstrekking.'
Boog: 'De gemeente gaat een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om alcoholverstrekking.' Foto: Holzhausfotografie.nl

Veel aandacht preventie en handhaving alcoholgebruik

DIEMEN Burgemeester Erik Boog is bestuurlijk verantwoordelijk voor het preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2022. De gemeenteraad praat vanavond tijdens een informatieve raadsvergadering over het plan.

Boog geeft aan dat het preventie- en handhavingsplan 2019-2022 van de gemeente een wettelijke verplichting is en grotendeels een voortzetting is van bestaand beleid. Er is voor de komende jaren wel voor een aantal nieuwe doelstellingen en speerpunten gekozen.

Overmatig drinken

Hij vertelt dat uit onderzoek van de GG & GD uit 2016 blijkt dat 13 procent van de inwoners van Diemen overmatig drinkt. Het gaat om 15 procent van de mannen en 13 procent van de vrouwen. "Het gaat om zo'n 2.500 inwoners van Diemen. Wij wijken wat betreft het percentage niet af van de landelijke cijfers."

Lokale horeca

De gemeente controleert en handhaaft de laatste jaren strikt in de lokale horeca. Er wordt gekeken of de regels worden nageleefd, zoals het schenken van alcohol aan personen die minimaal achttien jaar oud zijn. De gemeente houdt periodiek overleg met de horecabedrijven.

Een van de speerpunten is het maken van afspraken met para-commerciƫle instellingen over terugkerende voorlichting van bestuurders, vrijwilligers en leden over de effecten van alcoholgebruik en de regels voor alcoholverstrekking.

Sportverenigingen

Boog: "Het betreft hier vooral sportverenigingen. Dit is soms niet makkelijk, want sportverenigingen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van hun baromzet. Maar wij vinden het belangrijk de verenigingen voorlichting te geven en ondersteuning te bieden. Het kan voor een vrijwilliger best lastig zijn om nee te zeggen tegen iemand die een glas alcohol wil, maar nog geen achttien jaar is of al te veel heeft gedronken. Maar de regels dienen te worden nageleefd", aldus Boog.

"Wij gaan ook beter handhaven op de verhuur van sportaccommodaties voor feesten en partijen. Sportverenigingen mogen hun kantine alleen verhuren als dat gerelateerd is aan de vereniging. Dus bijvoorbeeld als een lid van die vereniging een feest wil geven. Er is ook een maximumaantal keren dat de kantine voor een dergelijke gelegenheid mag worden verhuurd. Het is niet de bedoeling dat een sportvereniging gaat concurreren met de horeca. Ook als de kantine is verhuurd, blijft de vereniging verantwoordelijk voor het naleven van de regels", aldus Boog.

Studenten

De acties op het gebied van (vroeg)signalering van alcoholmisbruik worden voor de periode 2019-2022 gecontinueerd en de accenten van voorlichting worden verlegd naar studenten. "Wij werken hier samen met zorginstelling Arkin GGZ. Door de oplevering van de campus zijn er steeds meer studenten in Diemen komen wonen. Het aantal studenten neemt nog toe. Arkin GGZ is voornemens een inloopspreekuur op de campus te houden waar studenten ook voorlichting kunnen krijgen over het gebruik van alcohol en drugs."

Hangplekken

De gemeente wil ook het drankgebruik onder jongeren en jongvolwassenen op hangplekken integraal aanpakken met als doel het aantal locaties waar wordt gedronken, in 2022 te halveren. "Er is een aantal plekken waar overlast is door het drinken van alcohol op straat. Een voorbeeld is het parkeerterrein bij winkelcentrum De Kruidenhof in Diemen-Zuid. De straatcoaches van SAO spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van deze vorm van overlast."

Voorbeeldfunctie

De gemeente gaat een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om alcoholverstrekking door intern de dialoog aan te gaan over alcoholverstrekking bij activiteiten die door, namens of met substantiƫle bijdrage van de gemeente worden georganiseerd. Uitgangspunt hierbij is een alcoholmatigingsbeleid met het stimuleren van alternatieven voor alcohol.

Grenzen stellen

Boog: "We willen af van de vanzelfsprekendheid waarmee nu op diverse bijeenkomsten en evenementen alcohol wordt geschonken. We gaan daar kritischer naar kijken, ook naar het schenken van alcohol op onze eigen activiteiten, zoals op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. We mogen wel meer grenzen stellen. Daarnaast willen wij ook organisatoren van evenementen in Diemen vragen dat te doen. Daar gaan wij het gesprek over aan."