Rina de Blieck en Ben Willers voor De Nieuwe Kring anno 2015.
Rina de Blieck en Ben Willers voor De Nieuwe Kring anno 2015. Foto: Trudy Kroese

De school startte met 10 kinderen

Een stukje geschiedenis. In 1971 kreeg Diemen Centrum een derde openbare lagere school: De Kring, die werkte volgens de Jenaplanmethode. De school moest echter in 1980 alweer sluiten van de gemeente. Een groep ouders was het daar niet mee eens en besloot zelf een Jenaplanschool op te richten. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar in 1983 besliste de Raad van State dat de gemeente Diemen medewerking moest verlenen aan de oprichting van De Nieuwe Kring. In augustus 1984 was het zover en opende de school aan de Prinses Marijkestraat.

Ben Willers werd in 1984 de eerste schoolleider van De Nieuwe Kring en bleef tot 1996 aan de school verbonden. Rina de Blieck kwam er in 1985 bij als kleuterjuffrouw en werkt nog steeds op de school als schoolleider en zorgbegeleider. Samen bekijken ze een van de eerste groepsfoto's uit 1986/1987. Ze weten alle namen nog en menig kind-van-toen brengt nu weer zijn eigen kind naar De Nieuwe Kring of werkt er zelf.

Ben: "Net toen de laatste 16 kinderen van De Kring klaar waren, kregen de ouders in 1983 toestemming om een nieuwe school te starten. Maar er waren dus geen kinderen, ouders en leerkrachten meer. We hielden informatiebijeenkomsten en startten met tien kinderen, waarvan vier uit één gezin."

Hoewel het de eerste tijd niet makkelijk was, was dat terugkijkend wel de mooiste tijd, daar zijn Rina en Ben het over eens. "De eerste jaren waren zo intensief, toen woonden we bijna op school. Ik weet nog dat we niet eens geld hadden om de oude kachel te laten branden, als we die al aan kregen", vertelt Rina. "Dat eerste jaar was de bekostiging berekend op basis van die eerste tien leerlingen, daar konden we één maand de kachel van laten branden. Toen het GEB op de stoep stond om ons af te sluiten, is de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen in de bres gesprongen en heeft ervoor gezorgd dat de school het eerste jaar kon bestaan." Rina: "Ook de manier van lesgeven was die eerste periode veel vrijer en met minder papierwerk en toetsen dan nu. Wij werkten veel met ervaringsonderwijs, dan gingen we banden plakken bijvoorbeeld." De gemeente was faliekant tegen de oprichting van De Nieuwe Kring en gaf de school vijf jaar om minstens 60 leerlingen aan te trekken, met het idee dat dat niet haalbaar zou zijn. Dat aantal werd echter al binnen drie jaar gehaald. "Ik weet nog wie dat was, die 60e: Lianne", zegt Rina. "Na tien jaar zaten we al op de 100." De school groeide vooral met kleuters. Rina heeft wel voor een klas van 49 kleuters gestaan.

In 1997 verhuisde De Nieuwe Kring naar de Prins Bernhardlaan en betrok daar lokalen in de oude Dunantschool, die toen samen ging met de Dallingaschool. "Maar niet alle lokalen; sommige bleven dicht in het begin omdat we niet groot genoeg zouden zijn." Lange tijd huisde de school in het oude gebouw, met noodlokalen en seminoodlokalen. "Als we zouden groeien konden we aanspraak maken op nieuwbouw, de zes groepen die we hadden moesten negen tot twaalf groepen worden", vertelt Rina. "Met alle procedures die gevolgd moesten worden zijn we wel tien jaar bezig geweest. Eigenlijk herhaalde de geschiedenis zich: de kinderen van de ouders zich hiervoor ingezet hebben, maakten de nieuwbouw niet meer mee."

Tijdens de bouw van de nieuwe school aan de Prins Bernhardlaan verhuisde De Nieuwe Kring in 2007 voor twee jaar naar noodgebouwen in Diemen-Zuid. "Wij hebben met elkaar mogen helpen het oude gebouw te slopen: eerst een dag schilderen en spelletjes doen met alle kinderen, - alles mocht, het werd toch gesloopt - eind van de dag kwam oud-leerling Lange Frans optreden en toen kwam de sloperskogel. Ik had het daar best even moeilijk mee, maar de kinderen hadden een fantastische dag gehad", vertelt Rina.

In 2009 kon eindelijk het nieuwe gebouw betrokken worden. "Het is een mooie plek waar we echt kunnen onderwijzen hoe we willen, met bijvoorbeeld de Heemtuin en de kinderkeuken", aldus Rina. Ben: "Als ik hier een enkele keer kom (Ben begeleidt nu stagiaires van de Pabo, red.) voel ik nog steeds dezelfde sfeer als die eerste jaren." Dat is wel een compliment, vindt Rina. "Wat uniek is aan onze school? Volgens de Jenaplangedachte is elk kind uniek, je doet het met elkaar samen, het is een schoolleefgemeenschap, daar deel je de verantwoordelijkheid met de ouders."

Ook aan tradities wordt gehecht: "Van de ene naar de andere groep worden kinderen 'de klas uit geveegd' en in groep 8 worden ze door hun ouders de school uit gedragen na de musical en de disco", vertelt Rina. "O, doen jullie dat nog steeds?", zegt Ben.

Over 30 jaar is De Nieuwe Kring er nog, denken Rina en Ben. "De Nieuwe Kring heeft zijn bestaansrecht bewezen in Diemen en ook wel daarbuiten", vindt Ben. "Na 10 jaar is dat ook wel toegegeven door de gemeente." Het contact met de gemeente en ook andere scholen is nu goed. Rina ziet vaak dat leerlingen van toen hun eigen kinderen ook aanmelden op De Nieuwe Kring. "Ik kwam laatst de moeder van de eerste vier kinderen in 1984 tegen, die kwam haar kleinkind ophalen."

Groep 3 t/m 8 in 1986, uiterst links Rina de Blieck, uiterst rechts Ben Willers.