Jeugdconsulent Nathalie Groot werkt vanuit De Brede HOED.
Jeugdconsulent Nathalie Groot werkt vanuit De Brede HOED. Foto: Trudy Kroese

Jeugdconsulent zorgt voor maatwerk jeugdzorg

DIEMEN - Nathalie Groot is sinds 1 januari de jeugdconsulent van de gemeente Diemen. Zij is medewerker van het Team WMO en helpt jeugdigen en hun ouders die specialistische jeugdzorg nodig hebben.

Een praktijkvoorbeeld: Thomas is 15 jaar en zit op het voortgezet speciaal onderwijs. Thomas is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis. Hij heeft al hulp gehad en zijn moeder helpt hem met zijn weekplanning, maar sinds hij op de middelbare school zit merken zijn ouders dat hij extra hulp nodig heeft. Zo wordt hij bijvoorbeeld woedend als de bus te laat is. Ook heeft Thomas moeite met het invullen van zijn vrije tijd. Zijn moeder neemt contact op met de jeugdconsulent. In een gesprek thuis wordt samen gekeken welke oplossingen het gezin zelf kan bedenken. Thomas vertelt dat hij best wil sporten met zijn oudere neef. Die wil dit ook, maar vindt het lastig als Thomas boos wordt. Er wordt afgesproken dat Thomas twee uur in de week ondersteuning krijgt van een individuele begeleider. Met hem gaat hij dagelijkse taken oefenen, zoals zelf boodschappen doen en zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. Ook gaat zijn begeleider een aantal keer mee met Thomas en zijn neef om hen tips te geven hoe ze samen leuk kunnen sporten.

Jeugdconsulent Nathalie zorgt dat jeugdigen van 0 tot 23 jaar als dat nodig is de juiste hulp krijgen. Zelf, of in de buurt waar dat kan, specialistische jeugdzorg als dat moet: maatwerk dus. In het geval van Thomas vroegen zijn ouders zelf om hulp, maar dat verzoek kan ook via bijvoorbeeld huisartsen of ouder-kindcoaches komen. "Tijdens een huisbezoek kijk ik wat het gezin zelf al geprobeerd heeft op te lossen en ook wat mensen uit het netwerk van het gezin kunnen doen. Dat is soms meer dan mensen denken. Maar als er specialistische jeugdzorg nodig is, krijgt een gezin of de jeugdige die ook. Ik verwijs het gezin dan door naar de meest geschikte zorginstelling."

De gemeente is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Tegelijkertijd is duidelijk dat het op termijn met een kleiner budget zal moeten, wel tot 20% minder. Heeft dat invloed op de toewijzingen door de jeugdconsulent, immers in dienst van de gemeente? "De benadering is anders, we kijken echt wat mensen nodig hebben en omdat we nu rechtstreeks kunnen doorverwijzen kan dat sneller", zegt Sandra Folkerts, projectleider transitie jeugdzorg van de gemeente Diemen. "Daarmee voorkom je vaak dat de problemen alleen maar groter, en dus duurder, worden. De jeugdconsulent is vrij om te verwijzen naar de gecontracteerde partijen, daar zijn geen beperkingen opgelegd." Nathalie vult aan: "En er zijn veel jeugdzorginstellingen gecontracteerd, dus er is veel keuzevrijheid."