Afbeelding
Foto: Historische Kring Diemen

Ouderenpartij Diemen stelt vragen over klok pastorie

Politiek

DIEMEN - De fractie van de Ouderenpartij Diemen heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over de klok van Hemony die vroeger in de pastorie hing. 

Peter Prins, fractie voorzitter van de Ouderenpartij Diemen: “Sinds vorig jaar wordt de pastorie van de Sint Petrus’ Bandenkerk in Diemen gerestaureerd. Op pagina 204 in ‘Historie van Diemen’ schrijft P.J. ter Beek Sr. in 1957: ‘…. Ook werd in 1827 een metalen klok voor de Kerk op de pastorie geplaatst. Zij was hier gebracht door een Keuls schip uit Griethuizen bij Kleef. Gerrit van Essen, Mr. Smid en kerkmeester alhier, had haar overgedaan voor f 110,- aan de kerkmeesters P. Wusman en B.H. van Essen. Het randschrift op de klok luidt: ‘Petrus Hemony me facit Amstelodame Anno 1676’.”

In het jaar 1882 werd de oude pastorie vervangen door een nieuwe (de tegenwoordige), waarvan pastoor Vermeulen zeer terecht heeft opgemerkt, dat hierdoor het uiterlijk van Diemerbrug verfraaid en veranderd werd. Het huis was dan ook een sieraad voor de omgeving en is het ook heden nog. In het torentje bij deze pastorie hangt de oude klok van Hemony en werd in 1882 daarin geplaatst.”

“Op bijgaande, door de gemeente Diemen uitgegeven foto, is te zien dat de klok hangt in de toren van de pastorie. In de huidige situatie is die klok niet te zien. Vernomen is dat de klok elders in Diemen hangt. De gebroeders Hemony waren de belangrijkste klokkengieters van de 17de eeuw in de Nederlanden. Naar onze overtuiging is restauratie van de pastorie niet compleet zonder terugkeer van de klok in de pastorie”, aldus Prins. 

De fractie van de Ouderenpartij Diemen vraag of het college op de hoogte is van bovenstaande inleiding op de vragen. 

De fractie vraagt verder of het college kan bevestigen dat het daadwerkelijk gaat om de aanwezigheid van een Hemony-klok in Diemen. Tevens vraagt de fractie of het college bereid is om deze Hemony-klok de status van gemeentelijk monument te geven in het kader van het a.s. 800-jarig bestaan van Diemen en de historische waarde van de klok.

Ook vraagt de fractie van de Ouderenpartij Diemen of het college bereid is te bevorderen dat deze Hemony-klok weer op haar oorspronkelijke plaats in de toren van de pastorie kan terugkeren, zodat sprake is van een complete restauratie van de pastorie.

Uit de krant