De opvang van asielzoekers in de sporthal in 2022.
De opvang van asielzoekers in de sporthal in 2022.

PvdA vraagt college om noodopvang voor asielzoekers te organiseren

Politiek

DIEMEN - De fractie van de PvdA heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over de situatie van asielzoekers in Ter Apel. De fractie vraagt aan het college of het mogelijk is om in Diemen noodopvang te organiseren

“De beelden van vorige zomer van het overvolle grasveld voor het aanmeldcentrum Ter Apel staan op ons netvlies gegrift. Diemen is toen ingesprongen om de nood in Ter Apel te verlichten door noodopvang te bieden aan asielzoekers in de sporthal. In Ter Apel is plek voor 2.000 mensen, maar de afgelopen weken werden er weer heel veel meer asielzoekers opgevangen. De situatie nu is minstens even schrijnend als vorig jaar, alleen voltrekt de ramp zich uit het zicht. Niet op een grasveld in de buitenlucht, maar binnen in de wachtkamers, spreekkamers en recreatieruimtes van het aanmeldcentrum, waar asielzoekers – ook kinderen en baby’s– op stoelen of op de grond slapen. Voor de tweede keer schiet het Rode Kruis te hulp in Ter Apel. De mobiele douches zijn bijna gereed voor gebruik. Dekens, luchtbedden, kussens, zeep, tandenborstels en tandpasta worden uitgedeeld. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, de gemeente waarin Ter Apel ligt, roept andere gemeenten op om asielzoekers op te vangen en zo Ter Apel te helpen”, aldus de fractie van de PvdA.

“Niet alleen de burgemeester slaat alarm, ook de inspectie Justitie en Veiligheid stelt dat de situatie in Ter Apel onveilig en onhoudbaar is. Inmiddels verblijven zo’n 61.000 mensen in de asielopvang in Nederland. Onder hen zijn 16.000 statushouders die wachten op een woning. De doorstroom vanuit de asielopvang naar de gemeenten toe stokt, wat extra druk op de asielopvang veroorzaakt. Ook Diemen heeft een achterstand op de taakstelling om statushouders te huisvesten.”

“Sommige gemeenten schieten Ter Apel te hulp. Bijvoorbeeld: in Kijkduin (Den Haag) verblijven 100 asielzoekers, Stadskanaal organiseert nachtopvang voor 200 asielzoekers en Breda breidt de noodopvang uit van 150 naar 500 vluchtelingen”, aldus de PvdA.

“De PvdA Diemen is van mening dat we niet weg kunnen kijken van de situatie in Ter Apel. Het overvolle aanmeldcentrum zet het dorp onder grote druk. Asielzoekers die onder gevaarlijke omstandigheden huis en haard hebben verlaten, hebben behoefte aan rust, maar komen juist in een stressvolle terecht. Zowel de Ter Apelers als de asielzoekers zijn hier slachtoffer van. Als elke gemeente een steentje bijdraagt, helpen we Ter Apel en hoeven de asielzoekers niet meer in een overvol en daardoor onveilig aanmeldcentrum te verblijven.”

De fractie van de PvdA vraagt aan het college of het kennis heeft genomen van de oproep van burgemeester Jaap Velema van Westerwolde om niet langer toe te kijken, maar in actie te komen. De PvdA vraagt ook of de gemeente in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de oproep van burgemeester Velema en indien mogelijk noodopvang te organiseren, net als in de zomer van 2022. De PvdA vraagt ook of er al contact is geweest met het COA en op welke termijn en voor hoelang kan deze noodopvang eventueel georganiseerd kan worden.

“Naast de urgente behoefte aan noodopvang is er ook behoefte aan reguliere opvang waar asielzoekers voor langere tijd kunnen verblijven”, aldus de PvdA. De fractie vraagt aan het college of de gemeente bereid is de om in de toekomst reguliere asielopvang te organiseren.

De PvdA geeft aan dat een kwart van de mensen die in de asielopvang verblijft statushouders zijn. “Het COA zet nu extra in op de versnelde uitstroom van statushouders. Diemen loopt achter op de taakstelling m.b.t. de huisvesting van statushouders. Sommige gemeenten vangen – in afwachting van het vrijkomen van woningen – statushouders alvast op in alternatieve locaties, zoals hotels. Op die manier neemt de druk op de asielopvang af en kan de statushouder alvast settelen in de nieuwe gemeente”, aldus de PvdA.

De fractie van de PvdA vraagt aan het college van B en W of de gemeente Diemen een versnelling kan maken met de huisvesting van statushouders. En zo ja, hoe dat kan gebeuren.

Uit de krant