Afbeelding
Foto: Bastiaan Aalbersberg

Jeroen Klaasse gaat verhuizen naar Weesp, maar blijft wethouder

Politiek

DIEMEN - Wethouder Jeroen Klaasse heeft het voornemen om in de tweede helft van 2024 met zijn gezin te verhuizen van Diemen naar Weesp. 

In een formele mededeling aan de raadsleden licht Wethouder Klaasse zijn besluit toe. Hij geeft aan dat hij gaat verhuizen uit de behoefte aan meer ruimte voor zijn opgroeiende kinderen.

Wethouder Klaasse benadrukt dat ondanks de verhuizing zijn sterke verbondenheid met Diemen en haar inwoners blijft bestaan. Hij waardeert de inspiratie en motivatie die hij gedurende de afgelopen negen jaar wethouderschap heeft ontvangen en kijkt ernaar uit deze band te behouden. Het formele verzoek tot ontheffing van het vereiste van ingezetenschap zal pas aan de orde komen na de daadwerkelijke verhuizing, in de vorm van een raadsvoorstel.

In een aanvullende mededeling van D66-fractievoorzitter Rick Poelwijk wordt benadrukt dat de D66-fractie wethouder Klaasse graag behoudt in zijn functie, ondanks de verhuizing naar Weesp. De fractie ziet de verhuizing niet als belemmering voor zijn wethouderschap en waardeert zijn ervaring en motivatie om mooie zaken te bereiken voor de gemeenschap. Na de verhuizing zal de formele ontheffing van het ingezetenschap door de gemeenteraad dienen te worden bekrachtigd, wat met vertrouwen tegemoet wordt gezien, aldus Poelwijk.

Uit de krant