Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Gemeenteraad heeft veel vragen over evenement jaarwisseling

Politiek

DIEMEN - Er leven bij de fracties in de gemeenteraad veel vragen over het evenement dat het college van B en W rond de jaarwisseling in Diemen wil organiseren. Het college stelt de raad voor om voor dit evenement €50.000 beschikbaar te stellen.

Het is de bedoeling dat het evenement het afsteken van vuurwerk verder ontmoedigt en bijdraagt aan een veiliger en rustiger viering. Voor zo’n centrale show kiest het college voor een invulling met een alternatieve mogelijkheid, zoals lasers of drones. De locatie van het evenement is nog niet bekend.

De fracties in de gemeenteraad hebben sympathie voor het voorstel, maar een aantal fracties vraagt zich af of het evenement wel voldoende bezoekers zal trekken. Jan Sikking van de Onafhankelijke Partij Diemen wees op de problemen die het afsteken van vuurwerk elk jaar met zich meebrengen. Hij vroeg zich af of het niet te kort dag is om een dergelijk evenement te organiseren en wil weten wat er gebeurt als het weer als spelbreker optreedt en de show niet kan doorgaan. Ook vroeg hij zich af of er voldoende mensen op een dergelijk evenement zullen afkomen.

Sarie Muijs van D66 stelde dat de jaarwisseling een moment is dat vooral in huiselijke kring wordt gevierd. “Mensen drinken champagne, brengen een toast uit en gaan naar buiten om de buren gelukkig nieuwjaar te wensen.” Zij vreest dat zo’n evenement vooral wordt bezocht door mensen die in de directe omgeving van de locatie van het evenement wonen en wil weten hoe zo’n evenement aan aantrekkingskracht wint.

Jeffrey de Jong van Ons Diemen gaf aan dat hij jaarwisseling in huiselijke sfeer doorbrengt. Hij vroeg ook aandacht voor de veiligheid: mensen die het evenement willen bezoeken moeten de straat over op een moment dat er al veel vuurwerk wordt afgestoken.

Evert den Heijer van de Ouderenpartij Diemen, vreest net als de Onafhankelijke Partij Diemen, dat het kort dag is om het evenement te organiseren. Daarnaast vreest hij dat het krediet van 50.000 euro mogelijk wordt overschreden.

Johan Jägers van de VVD vroeg zich af of een dergelijk evenement wel voldoende mensen zal trekken en of mensen die zelf graag vuurwerk afsteken bereid zijn om naar het evenement te komen. Daarnaast vroeg hij wat er gebeurt als het evenement door het weer niet door kan gaan en of de gemeente zich hiervoor kan verzekeren.

Wim van Es van de PvdA vroeg zich af of een dergelijke show ‘hard-core-afstekers van vuurwerk’ ervan zal weerhouden om vuurwerk af te steken.

Tijl de Bruijn van GroenLinks steunt het voorstel van het college van B en W. Hij stelde dat zijn partij voorstander is van het afbouwen van consumentenvuurwerk en evenementenvuurwerk.

Burgemeester Erik Boog gaf aan dat het college van B en W (en een groot deel van de gemeenteraad) voorstander is van een landelijk verbod op al het consumentenvuurwerk. Hij verwacht dat dit er op termijn ook zal komen en vindt een evenement zoals het college wil organiseren een goed alternatief.

Boog wees er op dat als de gemeenteraad op 28 september akkoord gaat met het verstrekken van het krediet het evenement georganiseerd kan worden. Er liggen offertes. Hij verwacht wel dat een dergelijk evenement moet groeien. Hij verwees naar zijn voormalige woonplaats Hilversum. Daar wordt jaarlijks rond de jaarwisseling een evenement gehouden. Dat is na een stroeve start inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement.

Uit de krant