Afbeelding
Foto: Gerrit Alink

Gemeente roept Vattenfall op om plannen voor de bouw van de biomassacentrale nu definitief af te blazen

Politiek

DIEMEN - De gemeente Diemen is tevreden met de uitspraak van de Raad van State om de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale in Diemen te vernietigen.

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg: “We zijn tevreden met de uitspraak, want die betekent dat de omgevingsvergunning die door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is verleend, is vernietigd. En dat het vooralsnog niet kan komen tot de bouw van een biomassacentrale. Het college van B en W is en blijft namelijk van mening dat een biomassacentrale in Diemen ongewenst is. De focus moet veel meer komen te liggen op het zoeken naar alternatieven, want het is wel duidelijk dat de energietransitie om stevige oplossingen vraagt. We doen nogmaals een oproep aan het kabinet om een ander beleid te voeren ten aanzien van de subsidiëring van biomassacentrales en ook een streep te zetten door de verleende subsidie voor een biomassacentrale in Diemen. Vattenfall roepen we op om de plannen voor de bouw van de centrale nu definitief af te blazen.”

Uit de krant