trap achterkant Gemeentehuis,
trap achterkant Gemeentehuis, Foto: Trudy Kroese

Pilot voorrangsregeling middenhuur Holland Park West

Politiek

DIEMEN - De gemeente start met een pilot voor een voorrangsregeling voor Diemenaren voor woningen met een middenhuur in Holland Park West. Dit schrijft het college in een memo aan de gemeenteraad.

Binnen project Holland Park (West) worden medio 2023 65 middeldure huurwoningen opgeleverd. Deze woningen zijn betaalbaar voor mensen met een middeninkomen (ongeveer € 48.000 - € 72.000 per jaar). 

“De gemeente vindt het belangrijk dat Diemenaren met een middeninkomen en mensen met bepaalde beroepen (zorg, onderwijs, politie en brandweer) ook in Diemen kunnen (blijven) wonen. Daarom zal de gemeente een overeenkomst afsluiten met de eigenaar van deze woningen met afspraken over voorrang voor Diemenaren en mensen die werken in het onderwijs, de zorg, brandweer of politie. De voorrang geldt bij 30 procent van de vrijkomende woningen. De overeenkomst is een proef en heeft een looptijd van twee jaar”, aldus het college.

“Om de beschikbare woonruimte in Diemen zo goed mogelijk te verdelen is doorstroming van belang. Om doorstroming te bevorderen, kan het verlenen van voorrang aan personen uit Diemen een goed instrument zijn. Het verlenen van voorrang aan bepaalde beroepsgroepen, zoals personen die werkzaam in het onderwijs, in de zorg of bij de brandweer of politie kan helpen tekorten binnen die beroepsgroepen terug te dringen.”

“Tijdens de besprekingen met de (toekomstig) verhuurder van de 172 middeldure huurwoningen, BPD Woningfonds, is de vraag gerezen of middeldure huurwoningen met voorrang toegewezen kunnen worden aan inwoners uit Diemen en aan bepaalde beroepsgroepen (onderwijs, zorg, brandweer of politie). De ontwikkelaar staat er voor open de woningen met voorrang toe te wijzen aan de hier voorgenoemde doelgroepen. Zowel de gemeente als BPD Woningfonds onderschrijven dat de regeling transparant en openbaar moet zijn. Ook moet de regeling eenvoudig toepasbaar zijn. Om die reden worden - bij wijze van een pilotregeling - privaatrechtelijke afspraken gemaakt over de toewijzing van de vrijkomende woningen: 30 procent van de woningen worden met voorrang verhuurd aan Diemenaren en aan mensen die werken in de sectoren onderwijs, zorg, brandweer of politie. De voorrang geldt zowel bij woningen die voor het eerst verhuurd worden als voor woningen die vrijkomen nadat eerdere huurders verhuizen”, aldus het college.

Uit de krant