Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

College wil koopwoningen met slecht energielabel versneld isoleren

Politiek

DIEMEN - Het college van B en W heeft een plan goedgekeurd om koopwoningen versneld te isoleren. Via dit meerjarenprogramma, dat loopt van 2023 – 2026, kan de gemeente aanspraak maken op gelden vanuit het Rijk en provincie. Deze gelden zijn bedoeld om het isoleren van koopwoningen met slechte energielabels te versnellen en eventuele financiële drempels weg te nemen. Goed geïsoleerde woningen zijn belangrijk om op termijn de stap naar aardgasvrij te kunnen maken.

De ‘Aanpak isolatie en energiebesparing koopwoningen Diemen 2023-2026’ begint met het in beeld brengen van de koopwoningen in Diemen die slecht geïsoleerd zijn. Vervolgens wordt een aanpak voor de komende vier jaar uitgewerkt om inwoners met een koopwoning op verschillende manieren te ondersteunen bij het isoleren van hun woning. Het gaat dan bijvoorbeeld om spouw-, dak- of vloerisolatie of het aanbrengen van isolerend glas. Het college heeft speciale aandacht voor koopwoningen met slechte energielabels, dat zijn DEFG-labels.

VvE of individueel

De inwoners die voor ondersteuning in aanmerking komen zijn eigenaar/bewoners van een eengezinswoning of eigenaar/bewoners van een VvE-woning. Voor beide groepen kan het proces tot verduurzaming anders zijn en daarom wordt dit onderscheid gemaakt. Individuele woningeigenaren zijn vooral zelf aan zet en maken individueel een plan, terwijl eigenaar/bewoners in een VvE het gezamenlijk moeten aanpakken.

Diemense woningeigenaren met een smalle beurs krijgen extra ondersteuning.

Voor inwoners met een slecht geïsoleerde koopwoning met een WOZ-waarde tot de landelijk bepaalde grens van 429.300,- euro kan de gemeente gaan meebetalen aan isolatiemaatregelen aan de woning. Daarmee neemt de gemeente een financiële drempel om te verduurzamen weg. Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt en de woningeigenaren die in deze categorie vallen, krijgen daarover medio najaar vanzelf bericht

Uit de krant