Afbeelding
Foto: Bastiaan Aalbersberg

Gemeenten en vastgoedsector gaan intensiever samenwerken tegen ondermijnende criminaliteit

Politiek

DIEMEN - De regio Amsterdam-Amstelland is een samenwerking gestart tegen ondermijnende criminaliteit in de vastgoedsector. Burgemeester Erik Boog (Diemen) en burgemeester Femke Halsema (Amsterdam) gaven hiervoor woensdag samen met vertegenwoordigers uit de vastgoedsector het startschot. 

De startbijeenkomst was georganiseerd door het RIEC Amsterdam-Amstelland, de samenwerkingsorganisatie van alle overheidspartners die strijden tegen ondermijnende criminaliteit. De intensievere samenwerking tussen publieke en private partners vindt plaats onder de noemer Tafel 020. 

Bedoeling is om samen met alle betrokken partijen een stevige vuist te maken tegen de georganiseerde criminaliteit. Naast publieke partijen als de gemeenten en de politie waren ook particuliere vastgoedeigenaren, woningcorporaties, makelaars, notarissen en verhuurorganisaties aanwezig. De deelnemers zetten onder meer in op informatiedeling, het beter screenen van potentiële kopers en huurders, het tegengaan van witwassen via vastgoed en het aanpakken van malafide partijen in de vastgoedsector.

‘De kraan dicht’

Burgemeester Boog sprak op de bijeenkomst en gaf aan zeer verheugd te zijn dat deze intensievere samenwerking nu tot stand komt: “De onderwereld en de bovenwereld raken steeds meer verweven met elkaar. Dat zie je vooral in de vastgoedsector terug. Mijn motto is al jaren dat we “de kraan moeten dichtdraaien”. Daarom moeten we gezamenlijk voorkomen dat criminelen panden kunnen kopen of kunnen huren om criminele activiteiten te ontplooien of om onder de radar te blijven. Dat kan alleen als we allemaal als poortwachter fungeren en criminelen aan de poort weren. Dat is belangrijk want zo kunnen we zorgen dat woningen en bedrijfspanden beschikbaar zijn voor echte woningzoekenden en bonafide ondernemers. Bovendien draagt het bij aan veiligheid in de buurten.”

Samenwerking uitbouwen

Boog vindt dat de gemeente Diemen in de aanpak vooroploopt loopt in vergelijking met veel andere gemeenten. “In Diemen heeft de publiek-private samenwerking bijvoorbeeld al vorm gekregen in de afspraken in een convenant en een overleg met particuliere verhuurders, woningcorporaties, de makelaarsvereniging en energiebedrijven. We wisselen informatie en signalen uit en wij denken samen na over betere preventieve maatregelen. Die samenwerking wil ik graag lokaal en regionaal uitbouwen.”

Uit de krant