Afbeelding
Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Gemeenteraad neemt vanavond besluit over biomassacentrale

Politiek

DIEMEN - De gemeenteraad neemt vanavond een besluit over het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de biomassacentrale van Nuon/Vattenfall in Diemen. De vergadering in het gemeentehuis begint om 20.00 uur. Duurzaam Dorp Diemen is van mening dat de gemeenteraad in de gelegenheid is om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven.

Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel om de VVGB af te geven. De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA zullen waarschijnlijk het voorstel van het college van B en W steunen om de verklaring af te geven. Er is vrees dat indien de verklaring niet wordt afgegeven de gemeente met een forse claim van Nuon/Vattenfall wordt geconfronteerd. 

Een aantal oppositiepartijen zal tegen het voorstel stemmen. De VVD heeft haar standpunt onlangs in een persbericht opnieuw duidelijk gemaakt. De VVD is van mening dat het advies van Höcker Advocaten aangeeft dat de verklaring geweigerd kan worden. De liberalen zijn van plan om vanavond een amendement in te dienen en de raad te verzoeken de verklaring niet af te geven.

Evert Kuiken van Duurzaam Dorp Diemen: "Het bedrijf dat ons ondersteunt bij het tegenhouden van de biomassacentrale die Nuon/Vattenfall in Diemen wil bouwen (MOB uit Nijmegen) heeft de raad een gratis juridisch advies gegeven: de VVGB kan zonder risico op een claim afgewezen worden! Het bevestigt ook het advies van de door de raad zelf ingehuurde Höcker Advocaten, die tot dezelfde conclusie is gekomen. Daarmee heeft de raad naar onze mening voldoende reden om de VVGB te weigeren!"

"De kans op een succesvolle claim van Nuon/Vattenfall richting gemeente achten wij nihil, aangezien er ook sprake moet zijn van een definitief verleende natuurvergunning voordat de subsidie verleend kan worden. Indien de provincie toch graag wil dat er een biomassacentrale komt in Diemen, kan zij de gemeenteraad omzeilen door zelf een inpassingsplan te maken. De provincie heeft ervoor gekozen om dit niet te doen. Dit zou mogelijk een grond kunnen zijn voor een claim van Nuon/Vattenfall richting de provincie, niet richting de gemeente Diemen", aldus MOB.

Uit de krant