Afbeelding
Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Portefeuilleverdeling nieuwe college

Politiek

DIEMEN - In het concepcoalitieakkoord van GroenLinks, D66 en de PvdA zijn de portefeuilles van burgemeester Erik Boog en de wethouders Jorrit Nuijens (GroenLinks), Jeroen Klaasse (D66) en Lex Scholten (PvdA) bekendgemaakt.

Erik Boog, burgemeester:

Openbare Orde en Veiligheid; Handhaving; P&O; Uitvoering Vergunningen; DUO+; Communicatie en coördinatie participatie/burgerinitiatieven; ICT, APV, Juridische zaken, Omgevingsdienst. Wijkportefeuillehouder Buitengebied.

Jorrit Nuijens, GroenLinks:

Openbare Ruimte, inclusief afval, water, natuur en ecologische verbindingen, Groen Buitengebied; Duurzaamheid, Milieu; Gebouwenbeheer; Sociale Zaken, Participatiewet inclusief Armoedebeleid, Taal & Inburgering, Vluchtelingenzaken, Bedrijvenpanels, Dierenwelzijn. Wijkwethouder Diemen-Noord, lid commissie Bezwaar & Beroep, eerste locoburgemeester.

Jeroen Klaasse, D66:

Welzijn, WMO, Zorg, Jeugdzorg, Kunst en Cultuur; Onderwijs en Kinderopvang en VVE; City marketing en Evenementen; Recreatie; Sport; Economische Zaken; Diversiteit; Ontwikkelingssamenwerking. Wijkwethouder Centrum, tweede locoburgemeester.

Lex Scholten, PvdA:

Ruimtelijke Ontwikkeling; Financiën; Verkeer en Parkeren; Grondzaken; Wonen. Wijkwethouder Diemen-Zuid, derde locoburgemeester. 

Uit de krant