Afbeelding

Diemen kiest voor nieuwe aanpak alcoholverbod minderjarigen

Politie

DIEMEN - De gemeente Diemen gaat samenwerken met bureau Halt zodat beter gehandhaafd kan worden op het alcoholverbod van minderjarigen tot 18 jaar. In samenwerking met de politie controleren de handhavers van de gemeente tijdens het Diemer Festijn extra op alcoholgebruik onder jongeren.

Het Diemer Festijn vindt dit jaar plaats van dinsdag 6 september tot en met zaterdag 10 september.

De samenwerking houdt in dat minderjarigen die alcohol bij zich hebben of alcohol drinken doorverwezen worden naar Bureau Halt. Dit geldt ook als een 'valse' ID wordt gebruikt of overtredingen die gedaan worden onder invloed van alcohol.

Het Halttraject is een pedagogische interventie. Nadat doorverwezen is naar Halt, vindt een aantal gesprekken plaats met de minderjarige en zijn of haar ouders. Ouders kunnen in overleg dan kiezen voor een Halttraject waarbij een 'passende' straf wordt uitgevoerd of het betalen van een geldboete.

Sinds 1 januari 2014 is het verboden alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes. Dit wordt via de NIX18 campagne ook landelijk onder de aandacht gebracht. Omdat sinds 1 januari 2013 de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de Drank- en Horecawet, valt ook het alcoholverbod voor minderjarigen hier onder.

Burgemeester Erik Boog: "Met het samenwerken van bureau Halt, maar ook de politie en het Openbaar Ministerie (OM) kiest de gemeente ervoor het alcoholontmoedigingsbeleid van Diemen verder vorm te geven."

Uit de krant