Voorstel wijzigen parkeerregime deel Muiderstraatweg en omgeving | DiemerNieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5225648&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=diemernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=111" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Voorstel wijzigen parkeerregime deel Muiderstraatweg en omgeving

  Verkeer

DIEMEN - Het college van B en W heeft plannen om het parkeerregime op een deel van de Muiderstraatweg en achterliggende straten te wijzigen van blauwe zone naar betaald parkeren. Tijdens twee inloopavonden gaan bewoners, bedrijven en gemeente met elkaar in gesprek over de plannen.

De inloopavonden vinden op dinsdag 28 november van 17.00 tot 20.00 uur en donderdag 14 december van 17.00 tot 20.00 uur plaats in Schuilkerk De Hoop.

Groen in plaats van blik

Wethouder Scholten van Verkeer: "We hebben bij de inrichting van de Oost-West As met elkaar gekozen voor groen en ruimte, niet voor blik. Vandaar dat er in het ontwerp voor de Oost-West As langs de Muiderstraatweg minder parkeerplaatsen langs het water zijn opgenomen. Om de beschikbare parkeerruimte ten goede te laten komen aan de bewoners en de bezoekers van de bedrijven, willen we in dit gebied betaald parkeren invoeren. Voor bezoekers is het mogelijk voor € 0,10 twee uur lang te parkeren en bewoners kunnen een vergunning aanvragen. We verwachten dat door de wijziging van het parkeerregime de druk op de parkeerplaatsen langs de Muiderstraatweg zal afnemen. Ook omdat het daarmee niet meer mogelijk is de blauwe schijf door te draaien, wat nu wel gebeurt. Dit zal met name voor bewoners een positief effect hebben. Om te voorkomen dat parkeerders van de Muiderstraatweg uitwijken naar omliggende straten is ons voorstel om ook deze straten in de wijziging te betrekken. Tijdens de inloopavonden kunnen we met elkaar van gedachten wisselen over de plannen."

Minder parkeerplaatsen

Het verkeerstechnisch ontwerp voor de Muiderstraatweg bevat minder openbare parkeerplaatsen dan in de huidige situatie. Het ontwerp voorziet in 62 parkeerplaatsen, 14 aan de kant van het water en 48 aan de zijde van de bebouwing. Om het gebruik van deze parkeerplaatsen voor bewoners, bezoekers en bedrijven te waarborgen, is het voornemen om in ieder geval de parkeerplaatsen aan de Muiderstraatweg, een deel van de Ouddiemerlaan, een deel van de Nicolaas Lublinkstraat, de Burgemeester de Kievietstraat en de Punt Sniep om te zetten van blauwe zone naar betaald parkeren.

Horeca

Voor bewoners in het betrokken gebied verandert er eigenlijk niets, hun parkeerontheffing voor de blauwe zone wordt te zijner tijd automatisch omgezet naar een vergunning voor het betaald parkeren gebied. De kosten daarvoor zijn hetzelfde. Wel gaan ze merken dat er meer parkeerruimte beschikbaar komt omdat langdurig parkeren door de blauwe schijf door te draaien niet meer mogelijk is. Bezoekers van bedrijven en horeca kunnen voor € 0,10 twee uur parkeren. Bezoek van bewoners kan ook gebruik van maken van deze regeling voor korte bezoekjes. Bij langer bezoek kunnen zij aanvullend gebruik maken van de bezoekersregeling voor parkeren.

De invoering van de wijziging van het parkeerregime is afhankelijk van de werkzaamheden aan dit deel van de Oost-West As, mogelijk in de loop van 2019.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5225648&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=diemernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=111" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5225650&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=diemernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=111" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>