Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Gemeente gaat meer toetsen op integriteit en criminele banden

  Politiek

DIEMEN Inwoners en ondernemers die een vergunning aanvragen of zaken doen met de gemeente Diemen worden in het vervolg meer getoetst op integriteit en criminele banden. Deze Bibob-toets wordt op voorstel van burgemeester Boog uitgebreid.

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) regelt dat het openbaar bestuur vergunningen, vastgoedtransacties, subsidies en aanbestedingen mag weigeren of intrekken als er sprake is van criminele banden.

Vuurwerk

Het is al gebruikelijk om bijvoorbeeld horecaondernemers die een drank- en horecawetvergunining aanvragen te toetsen. In het vervolg worden ook aanvragers van bouwvergunningen voor grotere projecten en betrokkenen bij vastgoedtransacties en aanbestedingen gescreend. Ook is er nu een mogelijkheid om subsidieaanvragen en aanvragen voor vuurwerk-verkoopvergunningen aan een Bibob-toets te onderwerpen.

Witwassen voorkomen

Burgemeester Erik Boog: "Iedereen die zaken wil doen met de gemeente moet van goed gedrag zijn. We willen er zeker van zijn dat er niet met crimineel geld wordt gebouwd, of dat een nieuwe onderneming met fout geld wordt gefinancierd. Wij willen het witwassen van crimineel geld voorkomen en oneerlijke concurrentie tegengaan. De uitbreiding van deze Bibop-toets maakt deel uit van de samenhangende aanpak om ondermijnende criminaliteit in Diemen beter te bestrijden."

De nieuwe regels in Diemen zijn regionaal afgestemd, zodat de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland ook op dit terrein één lijn trekken.

Meer berichten