Foto: Trudy Kroese

Burgemeester Boog: 'Fraude en misstanden effectiever aanpakken'

  Politiek

DIEMEN De gemeente Diemen gaat fraude en misstanden in Diemen effectiever aanpakken. Een voorstel hiertoe van burgemeester Erik Boog is door het college van B en W overgenomen. De gemeente gaat fraude en misstanden actiever opsporen en aanpakken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om adresfraude, identiteitsfraude, illegale onderhuur, overbewoning en toeslagenfraude.

Burgemeester Erik Boog geeft aan dat hij fraude en misstanden wil opsporen door misbruik van de Basisadministratie Personen (BRP) beter tegen te gaan. "Misbruik van de BRP kan leiden tot bijvoorbeeld overlast, veiligheidsrisico's en fraude met toeslagen en uitkeringen. Regelmatig wordt de gemeente geconfronteerd met adressen waar de 'papieren situatie' niet overeenkomt met de feitelijke situatie. Dat is vaak een signaal dat er meer niet goed zit."

Schrijnende gevallen
Boog vervolgt: "Een goed voorbeeld is illegale onderhuur. Bij verhuizing wordt de huur niet opgezegd, maar wordt de woning illegaal onderverhuurd. Daarbij worden soms bedragen gevraagd die vele malen hoger zijn dan de oorspronkelijke huur. Niet zelden kom je daarbij zeer schrijnende gevallen tegen, waarbij de betrokkenen financieel, of erger nog, door gedwongen prostitutie, uitgebuit worden. Maar soms is er ook sprake van overbewoning. Veel te veel mensen wonen in een veel te kleine woning. Dat betekent vaak veel overlast voor de omgeving."

Burgemeester Boog vindt het belangrijk dat fraude en misstanden in Diemen beter worden aangepakt. "Ik kan het niet uitleggen dat veel woningzoekenden in Diemen jarenlang moeten wachten op een woning, terwijl veel huizen illegaal verhuurd worden aan mensen die van buiten Diemen komen. Maar het leidt ook tot overlast voor buurten en het trekt criminele activiteiten aan. En dat wil ik zo veel mogelijk tegengaan."

Ondersteund
Diemen wordt bij de nieuwe aanpak ondersteund door een Flexibel Interventie Team vanuit het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Samen wordt gekeken naar het afleggen van meer huisbezoeken, betere uitwisseling van gegevens, versterking van de samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen en partners en de inzet van meer toezichthouders voor handhaving en het opleggen van sancties.

De burgemeester geeft aan dat de gemeente niet alleen inzet op handhaving en het aanpakken van illegale praktijken. "Waar nodig zullen we ook zorg en ondersteuning verlenen aan inwoners die slachtoffer zijn van misstanden en daardoor noodgedwongen zorg moesten mijden of andere vormen van ondersteuning onbenut moesten laten."


reageer als eerste
Elke donderdag het DiemerNieuws per e-mail
Meer berichten

DiemerNieuws nieuwsbrief

Elke donderdag het DiemerNieuws per e-mail