Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

Diemens pluspakket helpt inwoners met geldzorgen

Politiek

DIEMEN - Het college van B en W maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de steeds maar stijgende prijzen voor de inwoners van Diemen. Daarom is er de afgelopen periode, samen met maatschappelijke organisaties in Diemen, hard gewerkt aan een voorstel voor een uitgebreid pakket aan extra steunmaatregelen, aanvullend op de landelijke maatregelen. 

Hiermee hoopt het college van B en W inwoners van Diemen die dat nodig hebben te bereiken en te ondersteunen met de juiste hulp. Door maatwerk te bieden kan deze extra steun juist die mensen bereiken die het nu het hardst nodig hebben. Het college is van mening dat de voorgestelde maatregelen in het pakket doeltreffend, financieel verantwoord en goed uitvoerbaar zijn.

Het pakket omvat onder andere de volgende maatregelen: het college stelt voor om het bestaande beleid waarin de energietoeslag wordt toegekend aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum uit te breiden. Het college wil meer huishoudens in aanmerking laten komen voor de eenmalige energietoeslag op basis van draagkracht en gestegen energiekosten.

Daarnaast zal een ‘Crisis Fix Team’ mensen op korte termijn helpen om hun energieverbruik te verlagen. Verder zal een ‘Vliegende Brigade’ naar de wijken komen om vragen te beantwoorden over en de weg te wijzen naar minimaregelingen. Het aanbod van de stadspas voor Diemense stadspashouders wordt uitgebreid en gelijk getrokken met het Amsterdamse aanbod. Het college wil in eerste instantie inzetten op een pilot van twee jaar.

De breed gedragen motie van de gemeenteraad om gratis menstruatieproducten aan te bieden in scholen, gemeentehuis en huizen van de buurt is ook onderdeel van het steunpakket. Er is aandacht voor het tegengaan van (oplopende) schulden. Het college wil voorkomen dat inwoners worden afgesloten van gas of licht, of zelfs uit hun huis worden gezet omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. 

“In Diemen hebben we al ruime regelingen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Maar de nood is nu hoog. We merken dat steeds meer mensen geldzorgen hebben door de stijgende kosten, vooral voor energie, maar ook de dagelijkse boodschappen. Die mensen verdienen onze steun”, aldus wethouder Marian Everhardt van armoedebestrijding en bestaanszekerheid. “Niet iedereen heeft in dezelfde mate last van de stijgende prijzen. We willen de inwoners die de meeste problemen ondervinden, zo goed mogelijk helpen. We kiezen daarbij zoveel mogelijk voor maatwerk, zodat we het geld ook effectief besteden.”

Het gaat om een pakket aan maatregelen waar ook de netwerkpartners Madi Diemen, Welzijn Diemen, Voedselbank Diemen, Humanitas en de Cliëntenraad Participatiewet aan bijdragen. Everhardt: “Samen met de partners is nagedacht over passende maatregelen en een aantal ideeën die daaruit zijn voortgekomen, is ook opgenomen in het voorgestelde steunpakket. Zij kennen de behoeften van onze inwoners ook goed en we zijn dus blij dat we met hun inbreng tot zo’n stevig en gericht pakket hebben kunnen komen.”

Het voorgestelde pakket steunmaatregelen wordt 17 november besproken met de gemeenteraad. De raad neemt hierover op 24 november een besluit.

Uit de krant

Voorproefje WeesperNieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief