Online raadsvergadering vanavond thuis te volgen

  Politiek

DIEMEN - Vanavond houdt de gemeenteraad een informatieve raadsvergadering. In verband met de corona-maatregelen wordt deze niet in het gemeentehuis gehouden.

In plaats daarvan vindt de vergadering digitaal plaats via de applicatie MS Teams live. Meekijken en -luisteren kan via deze link.

Let op: na het aanklikken van deze link opent de browser en moet u nog twee keer een button aanklikken, namelijk:
- Bekijken op het web
- Anoniem deelnemen

Op de agenda: De begroting 2020 van Stichting Florente en benoeming van leden van de raad van bestuur van deze stichting, Samen op weg naar een Diemense omgevingsvisie 2040, eerste kwartaalbrief 2020, Kadernota Duo+ 2021, Verantwoording besteding fractievergoedingen 2019.

De informatieve raadsvergadering begint vanavond om 20.00 uur.

Nog eens de volledige link om de vergadering te volgen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk1MzFiNGQtZWRiYS00MGE2LWJmYmUtYWFmMTFhNzJjMTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ed508ea-8922-4cfb-8e9c-6760143dcf6d%22%2c%22Oid%22%3a%22ec409f12-a3b8-4b98-bf8d-571a887aa846%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Meer berichten