Afbeelding
Foto: Ingrid Voet

Gemeenteraad in tijden van Corona

Politiek

DIEMEN - De gemeenteraad vindt het van groot belang dat ook - juist - in tijden van crisis de democratische besluitvormingsprocessen zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Hierdoor kunnen de lange-termijngevolgen van deze crisis worden beperkt, doordat bijvoorbeeld de bouw van een sporthal en noodlokalen voor een school geen onnodige vertraging oplopen. Op kortere termijn wordt daarmee ook geborgd dat de noodzakelijke dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk op de reguliere wijze doorgang kan vinden.

Afspiegeling

Uiteraard worden wel de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen om de maatregelen vanuit de Rijksoverheid en Veiligheidsregio op te volgen en de kansen op besmettingsgevaar tot het absolute minimum te beperken. Rondgang langs alle politieke partijen maakt duidelijk dat ook veel raadsleden zich veel zorgen maken over de huidige situatie en bij voorkeur zo weinig mogelijk fysiek ter vergadering bij elkaar komen. "De gemeenteraad is een afspiegeling van de maatschappij. Het is dan ook niet vreemd dat zorgen die momenteel in de maatschappij leven, ook breed gedeeld worden door onze volksvertegenwoordigers. Daarnaast zijn we het er gelukkig ook over eens dat we onze verantwoordelijkheden de komende tijd niet kunnen laten liggen'', aldus Kai de Haan, voorzitter van het presidium van de gemeenteraad.

Niet verschijnen

Komende donderdagavond is een besluitvormende raadsvergadering gepland, die volgens de Gemeentewet alleen plaats kan vinden met fysieke aanwezigheid van meer dan de helft van de raadsleden. Informeel is afgesproken dat de meeste raadsleden op deze vergadering niet zullen verschijnen, zodat overgegaan kan worden op een zogenaamde 'noodoptie'. Die noodoptie houdt in dat de burgemeester een nieuwe vergadering uitschrijft, waarbij veel minder raadsleden fysiek aanwezig hoeven te zijn om besluiten te kunnen nemen. Op deze nieuwe vergadering zullen in eerste instantie slechts één vertegenwoordiger van de coalitie en één vertegenwoordiger van de oppositiefracties aanwezig zijn die gezamenlijk over de belangrijkste agendapunten stemmen en binnen enkele minuten de vergadering weer afronden. Voor de eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering in april zal op een later moment besloten worden of en in welke vorm deze plaats kan vinden.

Digitale vergaderoptie

Voor de informatieve raadsvergadering op 16 april wordt nu hard gewerkt aan het realiseren van een digitale vergaderoptie. Ook wordt er gekeken of en in hoeverre het mogelijk is om het openbare karakter van deze vergadering te behouden, door belangstellenden live mee te laten luisteren en eventueel inspreken vanuit huis mogelijk te maken. Alle overige themabijeenkomsten zijn vooralsnog geannuleerd, hiervoor wordt ook gezocht naar een digitale vervanging voor fysiek bij elkaar komen.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief