Afbeelding
Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Oproep colleges Diemen en Ouder-Amstel: 80 op Ring A10

Politiek

DIEMEN - De gemeenten Diemen en Ouder-Amstel roepen minister Cora van Nieuwenhuizen op om de maximale snelheid op de A10 te verlagen naar 80 kilometer per uur. In een gezamenlijke brief maken de colleges duidelijk dat deze maatregel significant bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit en de gezondheid van hun inwoners.

Diemen had deze wens al opgenomen in het coalitieakkoord en in Ouder-Amstel is een motie met deze strekking aangenomen door de gemeenteraad. Een recent RIVM-gezondheidsonderzoek naar de effecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof op omwonenden rond Schiphol is voor de colleges aanleiding om opnieuw bij de minister aan de bel te trekken. De hoeveelheid ultrafijnstof kan een kortdurend effect hebben op de gezondheid, blijkt uit dit onderzoek. Het gaat dan om kleine gezondheidsveranderingen die niet tot directe gezondheidsklachten hoeven te leiden. Voor mensen die gevoelig zijn voor de luchtkwaliteit, denk aan astmapatiënten, kan de verandering groter zijn.

De colleges vinden dat gezien de landelijke discussie over de uitstoot van stikstof en het verlagen van de maximumsnelheid hun oproep actueler is dan ooit. Ze benadrukken dat er een significante relatie is tussen de uitstoot van schadelijke stoffen en de maximumsnelheid. De ring A10 vormt een belangrijke Rijksweg in de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Amsterdam en bevindt zich in binnenstedelijk en dichtbevolkt gebied. Ook de directe nabijheid van Schiphol verergert de concentratie van schadelijke stoffen in de lucht en draagt bij aan een ongezonde leefomgeving voor onze inwoners.

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief