Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Begroting 2020: geld voor investeringen, lokale lasten stijgen

  Politiek

DIEMEN - Het college van B en W heeft een sluitende begroting voor 2020 gepresenteerd. De meerjarenbegroting 2021-2023 sluit eveneens. Het college heeft geld gereserveerd voor investeringen. De lokale lasten stijgen in 2020.

Lex Scholten, wethouder van Financiën vertelt dat het college van B en W trots is dat er ondanks kortingen op de rijksbijdrage een sluitende begroting kan worden gepresenteerd. "Door de groei van het aantal inwoners krijgt de gemeente meer geld uit het gemeentefonds van het Rijk. Onlangs werd de 30.000ste inwoner van Diemen ingeschreven."

Voorzieningen

De gemeente blijft daarom ook doorgaan met het op peil houden en verbeteren van sociale voorzieningen. Ook is er geld gereserveerd voor investeringen in voorzieningen. Het betreft hier onder meer een brede school in Holland Park, inclusief gymzaal (circa 14 miljoen euro), een tweede sporthal op de Prins Bernhardlaan (circa 7 miljoen euro) en de verhuizing van de openbare bibliotheek naar De Omval. Ook op de vorig jaar gereserveerde financiële ruimte voor een stevige inzet op duurzaamheid wordt niet beknibbeld en er wordt structureel geld uitgetrokken voor het terugdringen van ondermijning en adresfraude. Het betreft hier het project 'Scheerlicht'.

Afvalstoffenheffing

De lokale lasten stijgen in 2020. De afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens wordt volgend jaar 362 euro. Die is dit jaar 337 euro. Eenpersoonshuishoudens gaan volgend jaar 292 euro aan afvalstoffenheffing betalen. Zij betalen dit jaar 267 euro. Scholten: "De afvalstoffenheffing stijgt met het 1,5 procent aan inflatie en daarnaast leggen wij er nog eens 20 euro per huishouden bovenop. Wij worden met steeds hogere kosten voor de verbranding van restafval geconfronteerd. Die stijging zal voorlopig nog wel doorgaan. Wij gaan later dit jaar met de gemeenteraad praten over een nieuw systeem voor de inzameling van het afval. Het doel is dat de inwoners van Diemen hun afval beter gaan scheiden en er minder restafval overblijft dat moet worden verbrand. Dit zal in de toekomst een positief effect hebben op het tarief van de afvalstoffenheffing."

Ozb

De onroerendezaakbelasting(ozb) gaat fors omhoog. Diemen heeft te maken heeft met een stijging van ruim 15% van de WOZ-waarde van woningen. Dat is dubbel zo hoog als het landelijk gemiddelde. "Gemeenten, zoals Diemen, die te maken hebben met een bovengemiddelde stijging van de WOZ-waarde krijgen te maken met een nadelig effect op hoogte van de rijksbijdrage die wordt ontvangen. Het rijk trekt namelijk ozb-inkomsten van de gemeente af op de rijksbijdrage. Het is de verwachting dat de waardestijging van de woningen blijft doorzetten en dan is er een risico dat op termijn de ozb-inkomsten minder zijn ten opzichte van de ozb-korting op de rijksbijdrage. Om dit effect te corrigeren ziet het college zich genoodzaakt het tarief voor ozb-woningen in 2020 op te hogen met 5%."

Meer berichten