Foto: Oscar Borghardt

Gemeente werkt aan nieuw afvalbeleid

  Politiek

DIEMEN - De gemeente gaat de inwoners van Diemen vragen om het afval beter te scheiden. Dit staat in een memo 'Voortgang afvalbeleid' die het college van B en W aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Het college laat weten afgelopen jaar met de voorbereidingen voor een nieuw afvalbeleid te zijn gestart. "We hebben onderzoek gedaan naar de knelpunten en de kansen en hebben tijdens twee thema-avonden met gemeenteraad van gedachten gewisseld. We hebben de mogelijkheden voor participatie onderzocht en met verschillende stakeholders gesproken. De participatie-aanpak wordt nu verder uitgewerkt."

Varianten

Het college geeft aan dat afvalbedrijf Meerlanden druk bezig is om de diverse varianten door te rekenen en in modellen vast te leggen zodat die kunnen worden gebruikt bij de besluitvorming. De verwachting is dat de gemeenteraad eind 2019 een besluit neemt over een raadsvoorstel.

"We werken aan een uitgebreide communicatiestrategie waarbij we duidelijke handelingsperspectieven bieden, rekening houden met weerstanden en inspelen op motieven. Daarbij zetten we zowel online als offline middelen in", aldus het college.

Voorzieningen op orde

Daarnaast wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda die diverse maatregelen koppelt aan een verbetering van de afvalinzameling-structuur. "Bijvoorbeeld de aanpak van het bijplaatsen van afval naast ondergrondse containers, de frequentie van het inzamelen van grofvuil en het opnemen van de scholen in de huisvuilroute. Wat al wel vaststaat is dat, als we onze inwoners gaan vragen hun afval beter te scheiden, de voorzieningen absoluut op orde moeten zijn. Dat is een eerste vereiste. Volle, vieze of niet functionerende containers hebben geen positieve invloed op het scheidingsmoraal, betere voorzieningen die er schoon en netjes uitzien, hebben dat wel. Dat proberen we, vooruitlopend op het nieuwe beleid, nu al zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen", schrijft het college in de memo.

Meer berichten