Afbeelding
Foto: G.J. Schultz

Ouderenpartij Diemen wil uitstel besluit over biomassacentrale

Politiek

DIEMEN - De Ouderenpartij Diemen heeft de overige fracties in de gemeenteraad voorgesteld om het besluit over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de bestemmingsplanwijziging voor een biomassacentrale van Nuon in Diemen uit te stellen.

De Ouderenpartij Diemen heeft dit voorstel gedaan naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State op 29 mei. De Raad van State stelt dat Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Peter Prins, fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen wil dat er eerst meer duidelijkheid komt over de gevolgen van deze uitspraak voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. "Mogelijk biedt de uitspraak van de Raad van State over de bestemmingsplannen informatie of voorschriften over de uitstoot van stikstof die van belang zijn voor de biomassacentrale in Diemen", aldus Prins.

De gemeenteraad zou volgens de planning voor het zomerreces in juli een besluit nemen over het afgeven van een van geen bedenkingen voor de bestemmingsplanwijziging voor een biomassacentrale. In januari ging de gemeenteraad akkoord met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een biomassacentrale door Nuon in Diemen. De fracties van Leefbaar Diemen en de Ouderenpartij Diemen stemden tegen. Het college van B en W en de gemeenteraad willen geen biomassacentrale in Diemen. Desondanks adviseerde het college de gemeenteraad in januari om akkoord te gaan met het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Het weigeren van de ontwerpverklaring had tot gevolg kunnen hebben dat Nuon naar de rechter was gestapt, met mogelijk grote financiële gevolgen voor de gemeente.

 

 

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief