Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Nuijens schrijft brief aan minister over biomassacentrale

Politiek

DIEMEN - Wethouder Jorrit Nuijens van Duurzaamheid en Luchtkwaliteit heeft een brief gestuurd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat waarin hij namens het college van B en W zijn zorgen uit over het voornemen van Nuon om een biomassacentrale in Diemen te bouwen. Ook pleit hij ervoor om de maximumsnelheid op snelwegen in deze regio te verlagen naar 80 kilometer per uur.

Fijnstofbronnen

De wethouder wijst de minister erop dat Diemen al geconfronteerd wordt met veel fijnstofbronnen: wegen, spoorwegen en kanalen. Daarnaast zijn er al twee flinke gasturbines. Nuijens geeft aan dat de gemeenteraad unaniem tegen de komst van een biomassacentrale is en zich zorgen maakt over een verdere achteruitgang van de luchtkwaliteit.

Zuiver en zorgvuldig

"Ons college is belast met het gedegen begeleiden van een beperkt deel van de Omgevingsvergunning voor deze Provinciale inrichting. Dat doen we zuiver en zorgvuldig. Toch is het moeilijk uit te leggen dat de wet onze raad verplicht te toetsen aan de Europese norm, terwijl u zelf de WHO norm onderschrijft. Als de aanvraag voldoet aan wet en regelgeving komt in Diemen een biomassacentrale. Ondertussen spreekt Diemen met betrokken overheden en de initiatiefnemer over een convenant", schrijft Nuijens aan de minister.

Nuijens: "Het convenant is serieuze poging om te komen tot betere voorwaarden voor zaken als de duurzaamheid van de pellets, beperking van de uitstoot, schoner vervoer enz.

Tussenstap

Nuijens benadrukt dat het verbranden van biomassa een tijdelijke tussenstap moet zijn.

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief