Foto: G.J. Schultz

Gemeenteraad zoekt juridische speelruimte om bouw biomassacentrale te voorkomen

  Politiek

DIEMEN - Het dagelijks bestuur (presidium) van de gemeenteraad van Diemen heeft een gerenommeerd advocatenkantoor ingeschakeld om te onderzoeken of er een juridisch houdbare grond is te vinden om de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor een biomassacentrale bij Nuon in Diemen niet af te geven.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2019 heeft de voltallige gemeenteraad zich in een motie tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen uitgesproken. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft toen wel ingestemd met het afgeven van een ontwerp vvgb vanwege het ontbreken van de wettelijke ruimte om deze te weigeren. Met die beslissing heeft de gemeenteraad ook formeel de weg geopend voor tegenstanders en bondgenoten om zienswijzen in te dienen.

Afwegingsruimte

Het presidium zet nu juristen aan het werk om in kaart te brengen welke afwegingsruimte de gemeenteraad heeft bij het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de biomassacentrale van Nuon. Naar verwachting leggen de advocaten nog voor juli de uitkomsten van dit onderzoek aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad kan het advies vervolgens meenemen in het uiteindelijke besluit om de verklaring van geen bedenkingen wel of niet af te geven.

Meer berichten