Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Diemen nummer 2 MKB-vriendelijke gemeente Noord-Holland

  Politiek

DIEMEN - Diemen staat op de tweede plaats van de provinciale lijst met MKB-vriendelijke gemeenten. Op de landelijke ranglijst staat Diemen op plaats 19. Dit is een flinke stijging ten opzichte van voorgaande onderzoeken (2016 en 2013), waarbij Diemen in de ranglijsten nog op respectievelijk de plaatsen 210 en 221 stond.

Bij het vorig jaar in opdracht van de gemeente Diemen en MKB Nederland door Lexnova uitgevoerde onderzoek naar het ondernemersklimaat in Diemen bleek al dat ondernemers tevreden waren over het lokale klimaat. Nu blijkt de gemeente ook ten opzichte van andere gemeenten goed te scoren. 

Pluim

Wethouder Jeroen Klaasse van Economische Zaken: "Ik feliciteer de gemeente Alkmaar met de eerste plaats op de ranglijst van Noord-Holland. Maar ik ben trots dat wij als Diemen zo goed scoren, zowel provinciaal als landelijk. Dat is een pluim voor alle mensen, ambtenaren en bestuurders, die zich inzetten voor een MKB-vriendelijk beleid en uitvoering. Korte lijnen, bereikbaarheid en betrokken medewerkers dragen hieraan bij. Dit zijn punten die door ondernemers als positief worden ervaren. We blijven ons inspannen om samen met ondernemers te kijken hoe het toch nog beter kan."

Prijs

MKB-Nederland reikt tweejaarlijks de prijs voor de MKB-vriendelijkste gemeente uit.

De tweejaarlijkse prijs, die dit jaar voor de vijfde keer landelijk wordt uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter MKB-beleid. Het is daarmee het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat waarin ondernemers zich onder meer uitspreken over het beleid in de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. In totaal hebben zo'n 20.000 ondernemers meegewerkt.

Meer berichten