Foto: Trudy Kroese

Wethouder Nuijens: 'College van B en W is er voor alle Diemenaren'

  Politiek

DIEMEN - Wethouder Jorrit Nuijens (GroenLinks) heeft in het college van B en W zijn zorgen uitgesproken over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Hij wijst op het feit dat de uitslag laat zien dat de politieke verschillen in Diemen groeien.

Nuijens: "De verkiezingsuitslag maakt het nog belangrijker dat B en W er is voor alle
Diemenaren. Het college moet zich afvragen hoe het voor alle Diemenaren kan besturen, ongeacht op wie de inwoners hebben gestemd."

Harmonieus

Tijdens de verkiezingen op 20 maart werd GroenLinks de grootste partij in Diemen, met niet ver daarachter Forum voor Democratie. Nuijens: "Diemenaren leven bijna allemaal harmonieus samen. We zijn letterlijk een van de meest diverse gemeentes van Nederland. Dat is iets om trots op te zijn. Tegelijkertijd zie je aan de uitslag van de verkiezingen dat partijen op de flanken, waaronder mijn eigen partij, groeien. Als wethouder stel ik mij natuurlijk de vraag wat dat betekent voor de mensen die we als college vertegenwoordigen. Ook als politieke verschillen groeien. Nee juist als die groeien, moet het college zorgen dat het voor iedereen bestuurt."

Afstand

Nuijens geeft aan grote zorgen te hebben over uitspraken van FvD-leider Baudet. Maar dat is niet de reden dat hij zich binnen het college van B en W heeft uitgesproken: "Waar het mij om gaat is de afstand tussen mensen en de afstand tussen politiek en samenleving. Er is een grote groep mensen, ook in onze gemeente, die zich niet of slecht vertegenwoordigd voelt door de politiek. Daar ligt voor alle politici een taak. De afstand tussen overheid en burger kan en moet kleiner."

Gesprek

Volgens Nuijens begint en eindigt dat met in gesprek gaan. "Ik ben ervan overtuigd dat als iedereen meer mét iedereen zou praten, in plaats van over mensen, veel van de polarisatie in de samenleving zou verdwijnen. Bestuurders moeten daarin voorop gaan. Het lukt mij ook niet altijd om de te scherpe tweet te vermijden, maar het gaat erom dat je toch met elkaar blijft praten. Dat we elkaar leren zien en begrijpen."

Meer berichten