Afbeelding
Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Gemeente wil met bewoners in gesprek over plannen voor mogelijke locaties sociale huurwoningen

Politiek

DIEMEN - Er is een grote en urgente behoefte aan sociale huur in Diemen. Tegelijk wil het college Diemense natuur ontzien en versterken. Om met enig tempo de broodnodige sociale huurwoningen te realiseren moet Diemen gaan verdichten en kantoren transformeren.

Het college heeft in een notitie genaamd 'Duurzaam Samenleven in een Groeiend Diemen' aan de gemeenteraad een overzicht gezonden met een onderbouwing van de mogelijke 'zoeklocaties' uit het coalitieakkoord en waar de bouwopgave mogelijk kan worden gerealiseerd. Het college stelt dat bouwen in bestaande wijken impact heeft op de leefomgeving van omwonenden. Daarom het college samen met inwoners en de gemeenteraad een invulling geven aan de urgente maatschappelijke opgave.

Niet in de natuur, op gemeentelijke grond of door transformatie naar woningen

Het college ziet zich geplaatst voor een grote opgave, maar ziet kansen om 1185 sociale huurwoningen te bouwen in Diemen. Ongeveer de helft daarvan kan worden gerealiseerd in geplande woningbouwprojecten op Plantage de Sniep en Holland Park. De andere helft kan alleen worden gerealiseerd in de bebouwde kom.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd om tot een keuze voor de verdichtingslocaties te komen. De woningbouw moet in verband met de urgentie binnen 5 tot 7 jaar kunnen worden gerealiseerd. Er mag niet gebouwd worden in Diemerbos, de Weilanddriehoek, de Diemer Vijfhoek en de Diemerpolder. Diemen wil die gebieden, net als de provincie, groen houden. De grond moet in eigendom zijn van de gemeente, of er moet sprake zijn van functies waar weinig vraag naar is en de gemeente via het bestemmingsplan kan voorschrijven dat een belangrijk deel voor sociale woningbouw wordt bestemd. Op grond van deze criteria heeft de gemeente Buitenlust, Harmonielaan, Griend en Venser aangewezen als zoeklocaties waar door verdichting sociale huur kan komen.

Samen met omwonenden plannen maken

Verdichten heeft impact op de leefomgeving van omwonenden. Er wordt gebouwd waar mensen wonen. Daarom is over de zoeklocaties nog niets besloten. Eerst wil het college per locatie in gesprek gaan met omwonenden met de intentie om samen een compleet plan te ontwikkelen. Het college stuurt die plannen alleen naar de gemeenteraad als de plannen niet afdoen aan het voorzieningenniveau en als in de buurt wordt zorggedragen voor voldoende groen, speelruimte en verblijfskwaliteit. Ook moeten de sociale en verkeersveiligheid geborgd zijn. Omwonenden krijgen in alle fasen van het planproces veel gelegenheid om hun belangen en standpunten in te brengen. Qua onderwerpen gaat verder dan alleen de stedenbouwkundige aspecten. Bewoners kunnen ook hun belangen en inzichten inbrengen over bijvoorbeeld groen, klimaatbestendigheid, speelgelegenheid, verkeersveiligheid, parkeren, honden uitlaten, uitzicht, en sociale cohesie in de buurt.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief