Afbeelding
Foto: Gemeente Diemen

Burgemeester Boog: 'Nu doorpakken met aanpak criminaliteit'

Politiek

DIEMEN - Het college van B&W is akkoord gegaan met het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid Diemen. In april zal het plan met de gemeenteraad worden besproken.

Volgens burgemeester Erik Boog is het van belang om de komende jaren door te pakken met het veiligheidsbeleid in Diemen: "We hebben de afgelopen jaren als gemeente gekozen voor een actievere opstelling om de criminaliteit in Diemen te bestrijden. Dat wil ik de komende jaren voortzetten. Je ziet ook in Diemen over een langere periode de criminaliteit dalen, maar er moet nog veel gebeuren. We moeten nu doorpakken met de aanpak van criminaliteit. Het kan en moet veiliger."

Nieuwe instrumenten

Uit het plan 'Samen voor een veilig Diemen' blijkt dat er de afgelopen jaren veel nieuwe instrumenten en acties zijn ingezet om Diemen veiliger te maken. Burgemeester Boog hierover: "Toen ik in Diemen kwam als burgemeester zag ik dat we onvoldoende gebruik maakten van de instrumenten die wij ook als gemeente kunnen inzetten. Inmiddels doen we dat wel. Zo hebben we nu een actief sluitingsbeleid van panden. Als we in panden drugs of wapens aantreffen dan sluiten we die panden. Daarnaast screenen we ondernemers die bepaalde vergunningen nodig hebben beter. Zo kunnen we bijvoorbeeld witwassen effectiever bestrijden. Om woninginbraken tegen te gaan is er een dwangsom ingesteld bij het in bezit hebben van inbrekerswerktuig in de openbare ruimte. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven. Ook de komende jaren gaan we al die nieuwe instrumenten maximaal inzetten."

Scheerlicht

Een ander initiatief waar burgemeester Boog trots op is, is de aanpak 'Scheerlicht'. Boog: "Met deze aanpak lopen wij voorop in het land. We krijgen steeds beter zicht en grip op de zwaardere, ondermijnende criminaliteit in Diemen. Daarom zetten we de aanpak Scheerlicht de komende jaren door. Door samenwerking tussen alle instanties en het beter delen van signalen en informatie kunnen we misstanden eerder opsporen en aanpakken. We stoppen criminele activiteiten in woningen en bedrijfspanden. De komende jaren wil ik ook meer nadruk leggen op het 'dichtdraaien van de kraan'. We moeten voorkomen dat die criminelen hier überhaupt komen wonen of criminele activiteiten gaan ontplooien. Ook komen er nieuwe regels om misbruik van woonruimte tegen te gaan."

'Samen voor een veilige buurt'

Naast de aandacht voor ondermijnende criminaliteit, wil Boog dat alle veiligheidspartners, zoals de politie, blijven focussen op het voorkomen van woninginbraken en straatroven. Onder de noemer 'Samen voor een veilige buurt' wil de burgemeester meer werk maken van preventie en samen met buurtbewoners en ondernemers kijken naar maatregelen om de buurten in Diemen veiliger te maken: "Samen staan we sterker. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze buurten. Ik zie dat inwoners zelf steeds meer doen om hun huizen en buurten veiliger te maken. Maar niet iedereen kan dat. Daar moeten wij als partners bij helpen. En door structurele samenwerking kunnen we informatie en signalen beter delen en wordt onze veiligheidsaanpak effectiever."

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief